Aanleiding

Aanleiding van
De Groene Koers


De Groene Koers draagt vanuit een brede maatschappelijke context bij aan het verder verminderen van uitstoot van mobiele werktuigen en (bouw)materieel voor de sector Bouw & Infra, waaronder ook groenonderhoud wordt verstaan. Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt. Mobiele werktuigen en materieel in de Bouw & Infra zullen steeds minder emissies, waaronder CO2, moeten uitstoten om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen voor mobiliteit, als onderdeel van afspraken in het Klimaatakkoord.
Met behulp van de Groene Koers voor Bouw en Infra (DGK) gaat de sector versneld werken aan emissiereductie en op termijn naar zero emissie. In samenwerking met en via kennisdeling tussen overheid, marktpartijen, kennisinstellingen en andere initiatiefnemers gaan we via Koersprojecten aan de slag om daadwerkelijk tot emissie-reducerende maatregelen te komen.
In de leaflet De Groene Koers leest u in één oogopslag waar De Groene Koers voor staat.
Chat openen