Wat is een koersproject en hoe komen deze tot stand

Van initiatief naar Koersproject
Koersprojecten komen voort uit initiatieven van personen en/of organisaties die vooruit willen en kunnen lopen om de transitie concreet in gang te brengen.
Via een aantal stappen komen we van initiatief tot Koersproject.

Stap 1 Een initiatiefnemer komt met een idee of concreet vraagstuk in relatie tot DGK.
Stap 2 De Koersorganisatie beschouwt aan de hand van de doelstellingen en ambities
van DGK of het idee in aanmerking komt als een Koersproject.
Stap 3 Voor het Koersproject wordt een compacte beschrijving gemaakt inclusief doel,
resultaat, planning en kosten. Voor het Koersproject worden via DGK voor
het betreffende vraagstuk relevante partners uit de keten betrokken.
De initiatiefnemer draagt c.q. organiseert de kosten van het Koersproject.
Stap 4 Binnen het Koersproject gaan de initiatiefnemer en DGK samen met relevante
partners uit de keten aan de slag om het beoogde resultaat van het Koers-project
te bereiken en bij te dragen aan de doelstellingen en ambities van DGK.
Stap 5 Nadat het project is afgerond, zal het team rondom het Koersproject stoppen.
Stap 6 De opgedane kennis, ervaringen en resultaten worden gedurende en na afronding van het Koersproject via de Koersorganisatie beschikbaar gesteld aan alle deelnemers van DGK via het landelijke platform.
De model voor het indienen van een Koersprojectplan en het commitment dat we vervolgens met elkaar aangaan vindt je hier.