Baas gaat groen door het leven en houdt zich actief bezig om de uitstoot van CO2 te verminderen. Onder het motto ‘CO2 reductie: Nú doen, Baas Groen!’ brengt Baas het gemeenschappelijke belang van CO2 reductie onder de aandacht en laten we zien hoe wij hiermee omgaan.

De komende jaren zullen alle innovaties die binnen Baas plaatsvinden in het teken staan van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035. De acties die hieruit voortkomen worden in de jaarlijkse maatregellijst opgenomen. De CO2 die vanaf 2035 dan toch nog vrijkomt wordt gecompenseerd, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen.

Profit

Baas hanteert een zogenaamde Medewerker-Service-Winst filosofie:
Naar onze overtuiging kan winst en continuïteit alleen worden bereikt wanneer de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening optimaal zijn. Met professionele en gemotiveerde medewerkers maakt Baas dit waar. Een voortvloeisel daaruit is dat een gedeelte van de “Profit” binnen onze organisatie via een bedrijfseigen Studiefonds terugvloeit naar de kinderen van onze werknemers.

Wij waarderen het dat collega’s zich in hun vrije tijd inzetten voor goede doelen. Baas ondersteunt en draagt graag bij aan de initiatieven van medewerkers.

Leen van der Heuvel

https://baasbv.nl