De Groene Koers voor Bouw & Infra:
mede initiatiefnemer van de nationale materieel enquête – de 0 meting!


Om de zero-emissie doelstellingen te realiseren voor bouw, infra en onderhoud groentrajecten, is het van groot belang om inzicht te krijgen in het huidige materieelpark. Op basis hiervan kan worden bezien hoe de verduurzaming van dit materieel kan worden ingezet. Maar ook op welke wijze een mogelijke versnelling hiervan kan plaatsvinden. De Groene Koers (DGK) en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) hebben het initiatief hiertoe genomen. TNO heeft vanuit het Ministerie I&W de opdracht gekregen om de inventarisatie ter hand te nemen. Vanuit DGK zijn vervolgens vele brancheorganisaties benaderd of zij hieraan hun medewerking willen verlenen. Het ligt in de bedoeling dat zij hun achterban enthousiasmeren om aan deze inventarisatie mee te gaan doen en de nationale materieel enquête in te gaan vullen. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de enquête uitgerold. Het betreft een in Excel opgezette enquête waarin aandacht wordt besteed aan de volgende onderdelen:

- De omvang van het machinepark
- De kenmerken van de machines (bijvoorbeeld: vermogen, brandstoftype, leeftijd enz.)
- De inzet van de machines (bijvoorbeeld: draaiuren en brandstofverbruik)

Vanuit De Groene Koers zal de enquête nauw worden gevolgd met als doel zo’n groot mogelijk respons te kunnen krijgen om een gezamenlijk beeld te krijgen van het huidige machinepark. Ook heeft zij gepleit om de deelnemers ‘iets terug te geven’. Dit wordt bewerkstelligd door een ‘Dashboard’ op te nemen in de enquête die wordt gevuld met de gegevens die het bedrijf invult. In de enquête leest u daarover het volgende:

Wat heeft u er zelf aan om mee te doen?


- Als u de enquête volledig invult, krijgt u op het dashboard informatie terug over de verwachte emissieprestaties van uw machinepark, bijvoorbeeld welke machines waarschijnlijk de hoogste emissies hebben, en hoe de machines scoren ten opzichte van een moderne STAGE V machine.
- U maakt in deze enquête een overzicht van belangrijke kenmerken van uw mobiele machines. Dit komt goed van pas, bijvoorbeeld bij de inschrijving voor nieuwe projecten. Een deel van de hier gevraagde kenmerken komt ook terug in een eventuele kentekenregistratie bij de RDW.
- Er komt een publiek rapport met de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Hiermee krijgt u inzicht in het machinepark in uw sector. U vult de enquête anoniem in en de door u ingevulde gegevens zijn in het publieke rapport niet herleidbaar.

Een accuraat beeld van het mobiele machinepark in Nederland geeft een goede basis voor beleid voor de versnelde verduurzaming van het materieel met de daarbij behorende stimuleringsmaatregelen. Vanuit De Groene Koers worden alle bedrijven op geroepen mee te doen aan deze Nationale Materieel Enquête – de 0 – Meting!

Meer nieuws volgt op korte termijn.

Chat openen