De Groene Koers richt zich op de sector Bouw & Infra voor het verder verminderen van uitstoot van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. De lange termijn ambitie is komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt.

In samenwerking met en via kennisdeling tussen overheid, marktpartijen, kennisinstellingen en andere initiatiefnemers gaan we via Koersprojecten aan de slag om daadwerkelijk tot emissie-reducerende maatregelen te komen die realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn en bovenal door de diverse doelgroepen in de sector kunnen worden toegepast.

Momenteel delen we door middel van de Groene Zomer-campagne kennis en ervaringen met elkaar. Doe je mee? Graag! Stuur een mail naar info@degroenekoers.nl.

#duurzaamheid #groenbouwen #duurzaambouwen #uitstootvrijmatereel#duurzameinfra