De Groene Zomer

De Groene Zomer


Doet u met uw filmpje mee aan De Groene Zomer?

De Groene Koers voor Bouw & Infra inclusief onderhoud groen (DGK) lanceert De Groene Zomer. In navolging van de succesvolle pitchdagen van DGK in februari 2020 kunt u nu meedoen aan de digitale pitchdagen in De Groene Zomer.
In de maanden juli en augustus zendt De Groene Zomer wekelijks via de LinkedIn-pagina van De Groene Koers en de website diverse filmpjes (ook pitchvideo’s) uit over emissie reducerende maatregelen. Dit kan dan gaan over een idee, project, product of initiatief dat bijdraagt aan DGK.

Op deze manier kunnen bedrijven, overheden, bouwers, bedenkers en kennisdragers kennis en ideeën onder de aandacht brengen over maatregelen die bijdragen aan emissiereductie voor mobiele werktuigen/ (bouw)materieel. Dit vergroot het inzicht in wat er kan en wat er nog aan komt. Ook kunnen filmpjes op ieder gewenst tijdstip worden bekeken en verder gedeeld onder geïnteresseerden.

Uw pitchvideo geeft u een digitaal podium om uw product, idee, maatregel, enzovoort, onder de aandacht te brengen bij een brede samenstelling van diverse partijen in de keten van de Bouw & Infra inclusief onderhoud groen en een bijdrage te leveren aan het proces van de Groene Koers.

Waarom De Groene Zomer en hoe werkt het ?Nederland kenmerkt zich als kennis- en innovatieland. De Groene Koers is ervan overtuigd dat er diverse ontwikkelingen en maatregelen zijn die bijdragen aan emissiereductie, nu dan wel in de toekomst. De Groene Koers wil deelnemers in de keten van Bouw & Infra de gelegenheid geven deze ontwikkelingen en maatregelen onder de aandacht te brengen. Hierdoor kunnen toepasbare maatregelen, vraag & aanbod, kennis en techniek, potentiële innovaties, ontwikkelingen op het gebied van brandstof, mens & gedrag onder de aandacht worden gebracht.
Hiermee leveren we met elkaar als sector een bijdrage aan de Groene Koers. U mag breed denken, in de zin van concrete technische en toepasbare maatregelen, maatregelen ten aanzien van gedrag, wijze van meten- en monitoring, ideeën voor financiering en/of succesvolle ervaringen in de praktijk over emissie arme of -vrije toepassingen. Ook is er ruimte voor duurzaam laag emissie materieel - minstens Stage V- in combinatie met duurzame brandstoffen. Heeft u een geschikt inspirerend duurzaam voorbeeld in gedachten? Meld u dan aan!

Een videopitch voor De Groene Zomer kenmerkt zich als volgt:
1. Een videopitch duurt maximaal 2 minuten.
2. De boodschap van de video beantwoordt de vraag: ‘Hoe draag ik (of mijn product, project, initiatief) bij aan De Groene Koers en aan een duurzamere sector?’
3. De videopitch wordt openbaar gedeeld via LinkedIn en de website van DGK. Hier stemt u mee in wanneer u zich aanmeldt voor deelname.

Dan rest u nog de keuze: wilt u zelf een video maken en insturen of samen met DGK deze video maken?
• Indien u zelf een video maakt en instuurt, bekijken wij of deze aansluit bij de scope van DGK. De publicatie van uw video plannen wij in overleg met u in van het programma van De Groene Zomer.
• Indien u een video wilt maken in samenwerking met DGK, dan maken we een afspraak met u en onze cameraman om de video op te nemen (locatie in overleg). In dit geval vragen wij hiervoor een eigen bijdrage van € 250,- exclusief btw. De video is vrij te gebruiken door u na publicatie in De Groene Zomer.
• Bij uw aanmelding geeft u aan van welke mogelijkheid u gebruik wilt maken.

Meedoen met De Groene Zomer? Meld je aan!

Uw idee voor een pitch of uw eigen pitchvideo ontvangen wij voor 18 juni graag via info@degroenekoers.nl. Wij nemen dan graag contact op voor het vormgeven van de pitchvideo of het programmeren ervan in De Groene Zomer.
Chat openen