Prestatieladder

Wilt u deelnemen aan een keteninitiatief in het kader van de CO2-prestatieladder?
Meld u dan aan voor deelname aan De Groene Koers!
De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 3, 4 of 5 op de ladder laten bedrijven zien dat zij één van de koplopers zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. Vanaf niveau 2 van de ladder geldt dat bedrijven zich aansluiten bij een keteninitiatief dat zich richt op CO2-emissiereductie. De Groene Koers is hét platform ter bevordering van een zero-emissie bouw, infra en groensector in 2030. De Groene Koers richt zich niet alleen op reductie van CO2, maar ook op verlaging van de uitstoot van NOx en fijnstof. Doe mee en meldt u vandaag nog aan als Koersvriend! Laat u informeren, inspireren en werk samen met andere organisaties in de keten om duurzame innovatie te versnellen richting een zero-emissie bouw, infra en groensector.
Chat openen