Enquête
Samenstelling van het mobiele machinepark in NederlandDe Groene Koerspartijen vragen samen met 22 branches, de Rijksoverheid en TNO om uw medewerking door het invullen van deze anonieme enquête. Gezien de snelle ontwikkelingen in de wereld van mobiele machines is een compleet en nauwkeurig beeld van het machinepark erg belangrijk voor onder andere brancheverenigingen, machine-eigenaren, leveranciers, onderzoekers en beleidsmakers.

Wij verzoeken u de enquête uiterlijk 15 April 2021via onderstaande instructies in te sturen.


Doel van de enquête en wat geeft het uw bedrijfDoel:
Een betrouwbaar beeld van de samenstelling van het huidige machinepark zodat we in samenwerking met overheid en opdrachtgevers realistisch en haalbaar beleid kunnen bepalen voor de emissiereductie van mobiele machines.

Meedoen geeft uw eigen bedrijf direct inzicht in:
• de verwachte emissieprestaties van uw machinepark, bijvoorbeeld welke machines waarschijnlijk de hoogste emissies hebben, en hoe de machines scoren ten opzichte van een nieuwe STAGE V machine;
• belangrijke kenmerken van uw mobiele machines. Deze gegevens kunt u onder meer gebruiken bij de inschrijving op projecten of bij keuzes voor vervanging van uw machines.
• de belangrijkste resultaten van dit onderzoek, die u naderhand ontvangt. Hiermee krijgt u inzicht in het machinepark in uw sector.

Deze enquête is gericht op drie zaken:
• De omvang van het machinepark.
• De kenmerken van de machines (zoals: vermogen, brandstoftype, leeftijd enzovoort).
• De inzet van de machines (zoals: draaiuren en brandstofverbruik).


Instructies en contactpersoonInvullen

Download het bijgevoegde Excelbestand op uw computer en bewaar het op een vindbare locatie. Om het bestand te openen heeft u minimaal Excel 2007 nodig. In het bestand zelf vindt u meer specifieke invulinstructies per onderdeel.

(klik hier voor het bekijken en downloaden van de Enquête) Sla het bestand tijdens het invullen regelmatig op. U kunt het bestand ook afsluiten om op een later moment verder te gaan met invullen.

Uploaden

Als u de vragen zo compleet mogelijk hebt beantwoord, slaat u het bestand nogmaals op. U kunt het bestand vervolgens anoniem uploaden via de volgende link:

https://www.dropbox.com/request/w9O8k46G7QUgbH4705C0

Let op: bij het uploaden wordt weliswaar gevraagd om een naam en emailadres, maar deze worden niet gecontroleerd. U kunt dus als u dat wilt gewoon een verzonnen naam en emailadres invullen (bijvoorbeeld “naam”, “email@email.com”). Als u al ingelogd bent met uw eigen Dropbox account, log dan eerst even uit om alsnog anoniem uw bestand te uploaden. Alleen TNO heeft toegang tot de bestanden.

Vragen

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het invullen of uploaden van de enquête, dan kunt u mailen naar stijn.dellaert@tno.nl. Ook wanneer u bijvoorbeeld meer tijd nodig heeft dan de voorgestelde termijn.

Benodigde tijd & dashboard

De tijd die nodig is om de enquête in te vullen is erg afhankelijk van de omvang van uw machinepark en welke gegevens van uw machines u al paraat heeft. Als u bijvoorbeeld een machinepark heeft van ca. 20 machines en u moet verschillende gegevens van uw machines nog opzoeken, reken dan op ongeveer 1-2 uur. Wij zijn ons er van bewust dat dit een behoorlijke tijdsinvestering is. Middels het Excel-Dashboard in de Enquête proberen wij u daarom direct nuttige informatie terug te geven zodat we samen ons inzicht in het machinepark in Nederland vergroten.

Chat openen