KWS en De Groene Koers voor Bouw & Infra starten het Koersproject
“De Groene Keet”.

Hiermee geven we gezamenlijk invulling aan de gemeenschappelijke en maatschappelijke opgave om de emissie van schadelijke stoffen in de sector Bouw & Infra terug te dringen, waarmee we bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

KWS Infra Amsterdam-Utrecht werkt samen met De Groene Aggregaat (by MARU) en Wattsun Pop-Up Power aan “De Groene Keet”, een groene, duurzame en emissieloze bouwkeet. Deze bouwkeet bevat geen aggregaat, maar een accu en zonnepanelen en stoot geen emissies uit. In het Groene Koers-project wordt onderzocht wat de benodigdheden zijn om geheel over te stappen op de toepassing van zonnepanelen en een accupakket, zodat een aggregaat niet langer benodigd is en de keet geheel zelfvoorzienend wordt. Deze keet zal vanwege het aantal zonuren in de zomer naar verwachting anders functioneren dan in de winter, én ook dan functioneel duurzaam zijn.
In de loop van 2021 gaan we “De Groene Keet” daadwerkelijk in gebruik nemen, zodat we de werking in de praktijk kunnen ervaren en dit kunnen delen met geïnteresseerden. 

De Groene Aggregaat (by MARU) levert de hybride ombouw van deze Groene Keet. Zowel zonnepanelen, aggregaat, koppeling & accupakket worden door MARU in de bestaande keet gebouwd. Wattsun Pop-Up Power levert een draagbaar en stapelbaar batterijsysteem waarmee overtollige zonne-energie opgeslagen wordt. Daarnaast gaat Wattsun ingezet worden om, wanneer nodig, extra energie toe te voegen in de winterperiode. Deze emissievrije energie kan vervolgens flexibel zowel binnen als buiten de keet ingezet worden.

KWS sluit zich aan bij De Groene Koers vanwege de ruimte voor kennisdeling vanuit het project, het kunnen verbinden met andere partijen en het gezamenlijk op zoek gaan naar aanknopingspunten om verduurzaming sneller en effectiever te kunnen realiseren. Met deze ketensamenwerking bundelen we de krachten en dragen we bij aan de verduurzamingsopgave.

Meer informatie en contact Meer informatie over het Groene Koers-project leest u op deze pagina www.degroenekoers.nl/degroenekeet
Hier houden we u ook tijdens het project op de hoogte van onze ontdekkingen. Meedenken kan uiteraard ook, waarvoor we u graag actief uitnodigen om uw ideeën met ons te delen. 

Ook kunt u contact opnemen met Tim Rietmeijer, adviseur duurzaamheid KWS (+31 6 1160 7345 – trietmeijer@kws.nl).
Of Wendy van Schaik, procesbegeleider De Groene Koers (+31 6 1124 1671 – schaik@appm.nl).