BAM Infra sluit zich bij De Groene Koers voor Bouw & Infra aan met het project. “De Wouwse Plantage”.

BAM Infra Nederland laat met deelname aan de Groene Koers met het project de Wouwse Plantage zien waar het voor staat en hoe zij invulling geeft aan de gemeenschappelijke uitdaging om de emissie van schadelijke stoffen terug te dringen om de klimaatdoelstellingen voor de komende jaren te behalen. 

Werken op duurzame en groene wijze staat centraal bij deze opgave en er worden realistische, haalbare en betaalbare maatregelen en middelen ingezet die leiden tot emissiereductie. Zo zet BAM onder andere een elektrische wals in bij het aanbrengen van Laag Energie Asfalt Beton (LEAB). Door de elektrische aandrijving stoot de wals geen CO2, stikstof en andere schadelijke broeikasgassen uit, en leidt tot een CO2-reductie van 42.000 kilogram per jaar ten opzichte van een wals die draait op fossiele brandstof.

BAM rijdt met al haar asfaltmaterieel op HVO-brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil). Deze biobrandstof reduceert CO2-uitstoot met 89% en leidt tot een aanzienlijk lagere emissie van fijnstof en schadelijke broeikasgassen. Op de bouwplaats heeft BAM een duurzame bouwkeet geplaatst waar energie wordt opgewekt met een solar-unit. Alle opgewekte energie wordt opgeslagen in een powerbank met een opslagcapaciteit van 86kWh. Hiermee wordt jaarlijks 3.045 liter diesel bespaard en 10.400 kilogram CO²-reductie behaald.

Met dit Groene Koers-project toont BAM aan welke praktische en inzetbare technieken op het gebied van emissiereductie mogelijk zijn en ook inzetbaar zijn voor anderen in de keten. Kennis die wordt opgedaan in dit project wordt actief gedeeld tijdens kennisinjectie-sessies van De Groene Koers en via www.degroenekoers.nl/duurzameketenopdeplantagebaan. Uiteraard bieden wij ook gelegenheid om het Koersproject op locatie te bezoeken en in gesprek te gaan met de direct betrokkenen. 

Meer informatie en contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Ooms (bert.ooms@bam.com)
Wendy van Schaik, procesbegeleider De Groene Koers voor Bouw & Infra (schaik@appm.nl – 06-11241671)