Bezoekadres: Kroezenhoek 87683 PM Den Ham

Contactgegevens: Peter Gelink

Postbus 12, 7683 ZG Den Ham | T: 0546 67 88 88 | M: +31 6 53 71 86 88 | www.roelofsgroep.nl

ENERGIE EN MILIEU

Duurzaamheid is een breed begrip dat we erg vaak tegenkomen. De Nederlandse overheid stelt ambities en wetgeving vast op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu. Hiermee wil het Rijk werken aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor de volgende generaties.

Als ontwerper, adviseur en aannemer in de openbare ruimte voelt ook Roelofs een grote verantwoordelijkheid richting huidige en toekomstige gebruikers van de infrastructuur en de impact van onze projecten op hun omgeving. Om circulaire intenties en milieuplannen concreet te maken, hebben wij onszelf een doel gesteld: klimaatneutraal zijn in 2030.

Ook onze opdrachtgevers en partners worden meegenomen binnen onze innovaties en toepassingen om dit te behalen. Zo ontwikkelen we onder andere biobased asfalt, is op één van onze zandwinlocaties het grootste drijvende zonnepark van Europa gerealiseerd en zijn we aan de slag met het winnen van waterstof.. Ook het allereerste circulaire civiele project van Nederland (renovatie wijk De Parken in Apeldoorn) hebben wij mogen ontwerpen en uitvoeren. Ontwerpprincipes, de Milieu Kosten Indicator (MKI waarde) en de levenscyclusanalyse (LCA) hebben een belangrijke rol gespeeld bij dit project. Al deze kennis en ervaring nemen wij graag mee naar onze opdrachtgevers.

Roelofs werkt voor en met overheden, organisaties, bedrijven en regio’s, zodat zij de duurzame ambities kunnen waarmaken. Wij ondersteunen en adviseren op het gebied van Klimaat & Energie, Circulaire economie en Natuur & Milieu.