Laat je inspireren tijdens de bijeenkomst ‘Waterstof: kansen voor de bouw en infra’ op vrijdag 17 september. De waterstofeconomie in Nederland en meer specifiek Noord-Nederland biedt volop kansen voor onze sector.

Meld je zich aan via de link.

Er moeten fabrieken, zonne- en windparken voor duurzame opwekking van waterstof en tankstations gebouwd worden en waar nodig wordt (ondergrondse) infrastructuur aangepast. Ook worden er complete woonwijken voorzien van een waterstoftoepassing. Dit alles is omvat in het Investeringsplan Waterstofeconomie Noord-Nederland, waar wordt gesproken over een investering van €9 miljard om tot een waterstofecosysteem te komen. 

Ook moeten we als sector gaan verduurzamen. In het kader van de Stikstofwetgeving en De Groene Koers heeft de bouw- en infrasector een stikstof reductieopgave van ongeveer 60 tot 80%. Dit betekent dat veel materieel (versneld) verduurzaamd zal worden. Waterstof kan ook een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van het materieel in onze sector. 

Locatie 
Groningen Seaports/Nijlicht 
Schildweg 16 
9979 XR  Eemshaven 

Programma 
12:30 – 13:00 uur   inloop met lunch 
13:00 – 13:20 uur   aftrap en toelichting waterstofagenda
                             Bouwend Nederland 
13:20 – 13:45 uur   Groningen Seaports – gebiedsontwikkeling,
                              waterstof en walstroom 
13:45 – 14:10 uur   Shell  – ontwikkeling GZI terrein Emmen, 
                              waterstoffabriek 
14:10 – 14:35 uur   Gasunie – waterstofontwikkelingen en
                             Transition and Coordination Office 
14:35 – 15:00 uur   Gemeente Hoogeveen – waterstofwijk 

Bouwend Nederland – Sander Wubbolts/Kees Vianen 
We nemen je mee in de waterstofagenda voor de bouw en infrasector. De agenda bestaat uit drie pijlers: Investeringen en Marktbenadering, Verduurzamen materieel en Human Capital.  

Groningen Seaports – Hendré Sijbring 
Er is bij bedrijven volop belangstelling voor vestiging in de Eemshaven of Delfzijl. Hierdoor speelt er veel als het gaat om gebiedsontwikkeling bij Groningen Seaports. Hendré Sijbring vertelt over de actuele ontwikkelingen en over de ambities als het gaat om waterstof. 

Shell – Harry Eshuis 
Op het GZI terrein van Emmen is Shell van plan om een waterstoffabriek te bouwen. Hier wordt duurzame waterstof geproduceerd die gebruikers direct af kunnen nemen in de nabije omgeving. Harry Eshuis vertelt over de stand van zaken en wat er nodig is om een waterstoffabriek te realiseren.  

Gasunie – René Schutte 
Het kabinet gaat de Gasunie vragen om de bestaande gasleidingen aan te passen voor het transport van waterstof. Daarnaast is de Gasunie betrokken bij diverse projecten als het gaat om duurzaam produceren van waterstof. René Schutte vertelt welke uitdagingen de Gasunie heeft en neemt ons mee in de doelstellingen van het Transition and Coordition Office.  

Waterstofwijk Hoogeveen – Kees Boer 
In de gemeente Hoogeveen wordt een nieuwbouwwijk aangesloten op waterstof. Het doel: de naastgelegen bestaande wijk van 427 woningen om te zetten van aardgas naar waterstof. Kees Boer neemt ons mee in de laatste ontwikkelingen rondom de waterstofwijk. 

Meld je zich aan via de link. Wij zien u graag op 17 september.