Over ons

Even iets over
De Groene Koers


De Groene Koers (DGK) is een initiatief van Bouwend Nederland, BMWT en CUMELA met als doel versnelling naar een uitstootvrije(re) sector in 2030. Mobiele werktuigen en materieel in de Bouw & Infra zullen steeds minder emissies, zoals CO2, NOx en fijnstof moeten uitstoten om daarmee bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen voor mobiliteit, als onderdeel van afspraken in het Klimaatakkoord, evenals aan andere actuele ontwikkelingen zoals het stikstofdossier en het Schone Lucht Akkoord.

DGK richt zich op de sector Bouw & Infra voor het verder verminderen van uitstoot van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt. In samenwerking met en via kennisdeling tussen overheid, marktpartijen, kennisinstellingen en andere initiatiefnemers gaan we via Koersprojecten aan de slag om daadwerkelijk tot emissie-reducerende maatregelen te komen die realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn en bovenal door de diverse doelgroepen in de sector kunnen worden toegepast.
Chat openen