Ministeries presenteren ‘Samen op weg naar 2030: Routekaart Schoon en Emissie-loos Bouwen (SEB)!

De bouwsector werkt aan woningen, wegen, scholen, bruggen, kantoren en ziekenhuizen voor de toekomst. De bouw zorgt voor bescherming tegen water en draagt zorg voor riolering en een betrouwbaar elektriciteitsnet. De bouw werkt aan een duurzaam Nederland. Voor een toekomstbestendige bouwsector gaan wij in 2021 samen – met de bouwsector, overheden, kennisinstellingen, netbeheerders en vele andere partijen – aan de slag met de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) voor duurzame mobiele werktuigen en bouwlogistiek in 2030.

Aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen
Er wordt op verschillende plekken al hard gewerkt aan deze transitie, onder meer via de Groene Koers, Emissieloos Netwerk Infra, Green Deal Duurzaam GWW, BTIC en Topsector Logistiek. De aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen sluit aan bij deze initiatieven en stimuleert verbinding, om toe te werken naar één gezamenlijk gedragen routekaart en uitvoeringsagenda voor effectieve verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek. 

Startdocument routekaart
Graag delen wij het SEB-startdocument met doelstellingen, acties en een tijdlijn met u. U vindt het startdocument op de website www.opwegnaarSEB.nl. We nodigen u van harte uit om de informatie, de website en het startdocument ook breed te delen in uw eigen netwerk. Want we willen graag samen op weg naar schoon en emissieloos bouwen.

Projectgroep SEB
De aanpak en bijbehorende Routekaart SEB is een initiatief van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (incl. Rijkswaterstaat en ProRail), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (incl. Rijksvastgoedbedrijf) en Economische Zaken en Klimaat. De aanpak wordt begeleid door de bureaus TwynstraGudde, TNO, Decisio en Foster.

Op de hoogte blijven van SEB?
De komende periode gaat de projectgroep SEB met veel partijen in gesprek over de ontwikkeling van de routekaart. We plannen binnenkort de eerste sectoroverleggen in en starten met de eerste onderzoeken en analyses. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de routekaart SEB, meld u dan aan voor de mailinglijst.

Meer weten?
Samen staan wij enthousiast aan de start van dit verduurzamingstraject. En we komen graag in contact met u en uw organisatie, initiatief of project. Hebt u een idee voor de Routekaart SEB? Wilt u meer weten over de planning of het samenwerkingsmodel? Bent u nieuwsgierig naar de kennisbank of onderzoeksagenda? Neem dan contact op met de projectgroep SEB via het e-mailadres contact@opwegnaarSEB.nl.

 

 

Download onderstaande routekaart door erop te klikken!

Laatste nieuwsberichten Overheid:

Staatssecretaris Van Weyenberg brengt werkbezoek aan Staad B.V.

27 september 2021 Op maandag 20 september bracht de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Steven Van Weyenberg een werkbezoek aan Staad B.V. Tijdens het bezoek heeft onder andere Pieter Staadegaard, algemeen directeur van Staad B.V., de staatssecretaris...

De planning om in september de Schoon en Emissieloos Bouwen-subsidie te ontsluiten wordt niet gehaald.

De planning om in september de Schoon en Emissieloos Bouwen-subsidie te ontsluiten wordt niet gehaald heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. De complexiteit van de regeling, de demissionaire status van het kabinet en het coronavirus zijn...

De Groene Koers voor Bouw & Infra

De Groene Koers richt zich op de sector Bouw & Infra voor het verder verminderen van uitstoot van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. De lange termijn ambitie is komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt. In samenwerking...

Ministeries presenteren ‘Samen op weg naar 2030: Routekaart Schoon en Emissie-loos Bouwen (SEB)!

De bouwsector werkt aan woningen, wegen, scholen, bruggen, kantoren en ziekenhuizen voor de toekomst. De bouw zorgt voor bescherming tegen water en draagt zorg voor riolering en een betrouwbaar elektriciteitsnet. De bouw werkt aan een duurzaam Nederland. Voor een...