Slimme verbindingen

Om de doelen van De Groene Koers te kunnen bereiken staat samenwerken centraal. Vele partijen hebben belang bij het verminderen van emissie. Door deze slim aan elkaar te verbinden kunnen er oplossingen worden bedacht voor bijvoorbeeld gesignaleerde knelpunten en andere mogelijke belemmeringen.

 

Strategie I&W Transitiepaden (RWS & Pro Rail) 

Doorstart Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Mobilisatiealliantie

Logistieke Alliantie

Topsector Logistiek

Bouw Techniek Innovatie Centrum (BTIC)