De Groene Koers is het
Sectorplatform van Bouw & Infra & Onderhoud Groen

 

De Aanleiding van De Groene Koers

De Groene Koers draagt vanuit een brede maatschappelijke context bij aan het verder verminderen van uitstoot van mobiele werktuigen en (bouw)materieel voor de sector Bouw & Infra, waaronder ook groenonderhoud wordt verstaan. Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt. Mobiele werktuigen en materieel in de Bouw & Infra zullen steeds minder emissies, waaronder CO2, moeten uitstoten om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen voor mobiliteit, als onderdeel van afspraken in het Klimaatakkoord.
Met behulp van de Groene Koers voor Bouw en Infra (DGK) gaat de sector versneld werken aan emissiereductie en op termijn naar zero emissie. In samenwerking met en via kennisdeling tussen overheid, marktpartijen, kennisinstellingen en andere initiatiefnemers gaan we via Koersprojecten aan de slag om daadwerkelijk tot emissie-reducerende maatregelen te komen.

In de leaflet De Groene Koers leest u in één oogopslag waar De Groene Koers voor staat. (klik hier voor de leaflet)

De Groene Koers is het sectorplatform van Bouw & Infra, waaronder ook groenonderhoud wordt verstaan, waaruit blijkt wat we (kunnen) doen aan de reductie van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Dit doet zij vanuit een brede maatschappelijke context. Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt.

De Groene Koers (DGK) is een initiatief van Bouwend Nederland, BMWT en CUMELA met als doel versnelling naar een uitstootvrije(re) sector in 2030. Mobiele werktuigen en materieel in de Bouw & Infra zullen steeds minder emissies, zoals CO2, NOx en fijnstof moeten uitstoten om daarmee bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen voor mobiliteit, als onderdeel van afspraken in het Klimaatakkoord, evenals aan andere actuele ontwikkelingen zoals het stikstofdossier en het Schone Lucht Akkoord.

DGK richt zich op de sector Bouw & Infra voor het verder verminderen van uitstoot van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt. In samenwerking met en via kennisdeling tussen overheid, marktpartijen, kennisinstellingen en andere initiatiefnemers gaan we via Koersprojecten aan de slag om daadwerkelijk tot emissie-reducerende maatregelen te komen die realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn en bovenal door de diverse doelgroepen in de sector kunnen worden toegepast.