Ga naar de inhoud

SSEB overtekend … hoe gaan we verder?

Slechts één dag hadden aanvragers nodig om de Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) te overtekenen. Dat betekent dat velen achter het net vissen. De vraag die nu open staat is: hoe nu verder?
Op 9 mei opende de Subsidieregeling SEB. De interesse was overweldigend. Zo werd er op de eerste dag ruim € 29 miljoen aangevraagd voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwwerktuigen en hulpfuncties (onderdeel van SSEB Aanschaf) terwijl het beschikbare budget slechts € 3,3 miljoen bedraagt. En voor het ombouwen naar een schoon (emissiearm) of emissieloos bouwwerktuig/zeegaand bouwvaartuig (SSEB Retrofit) werd ruim € 8 miljoen subsidie aangevraagd, terwijl er maar € 5 miljoen beschikbaar is. Alleen van de subsidiesporen emissieloze bouwvoertuigen voor haalbaarheidsstudies is de bodem nog niet zichtbaar.

Loting

Op dit moment worden alle binnengekomen aanvragen door RVO op volledigheid gecontroleerd. Voor alle volledige aanvragen - die zijn binnengekomen op 9 mei 2022 tussen 09.00 uur en middernacht - volgt een loting door een notaris. Deze loting staat gepland op dinsdag 31 mei 2022 en vrijdag 3 juni wordt de uitslag bekend.

Ranking en toetsing

Uit deze loting volgt een ranking die bepalend is voor de afhandeling van de subsidieaanvraag. Maar let op: een ingelote aanvraag is geen garantie voor subsidieverstrekking! De aanvraag wordt na de loting nog inhoudelijk getoetst.

Beroep op de staatsecretaris

Op 22 maart beloofde staatsecretaris I&W Vivianne Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de regeling zou aanpassen als het aantal aanvragen sneller zou gaan dan voorzien. Dat is nu duidelijk gebeurd. De Groene Koers doet een dringend beroep op de staatssecretaris hier direct werk van te maken én bij voorkeur alle aanvragers van de SSEB tegemoet te komen.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021