De Groene Koers
Sectorplatform van Bouw & InfraSamenwerken aan een uitstootvrije sector in 2030 door emissiereductie van mobiele werktuigen in de bouw, infra en groensector: doet u mee?


De Groene Koers is het sectorplatform van Bouw & Infra, waaronder ook groenonderhoud wordt verstaan, waaruit blijkt wat we (kunnen) doen aan de reductie van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Dit doet zij vanuit een brede maatschappelijke context. Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt.

 
 
DGK
BNL
BMWT
Cumela
Chat openen