Ga naar de inhoud

Vraagbaak voor een duurzame toekomst

Samenwerken aan een uitstootvrije sector in 2030 door emissiereductie van mobiele werktuigen in de bouw, infra en groensector: doet u mee?


De Groene Koers is het sectorplatform van Bouw & Infra

De Groene Koers is het sectorplatform van Bouw & Infra, waaronder ook groenonderhoud wordt verstaan, waaruit blijkt wat we (kunnen) doen aan de reductie van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Dit doet zij vanuit een brede maatschappelijke context. Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt.

Wat kan de Groene Koers voor jou betekenen?

  • Podium toonaangevende projecten
  • Slim gebruik maken van regelingen, beleid en accoorden
  • Samen aanbesteden en contracterenSamen delen en doorontwikkelen van kennis Techniek & Innovatie
  • Hulp bij Governance vraagstukken
  • Openstellen netwerk

Bent u enthousiast geworden en wilt u deelnemen als koersvriend of partner? 
Meld u dan nu aan bij de Groene Koers!

Aanmelden bij de Groene Koers

Nieuwe Koers (pitch) vrienden

Koersvrienden kunnen we onderverdelen in een aantal groepen afhankelijk van hun bijdrage of betrokkenheid bij De Groene Koers en haar doelstellingen. Zij kunnen bijdragen in de vorm kennis, financiële giften, advisering/consulting, beschikbaar stellen van werkruimte, enzovoorts. Tevens kunnen zij bijdragen aande concretisering van de Koersprojecten om deze te laten slagen.

Kom in contact met De Groene Koers

Wie is De Groene Koers? DGK wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Jan Hommes
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers – naam

De Groene Koers: in het leven geroepen door en voor….

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021