Ga naar de inhoud

Projectenkaart

Op deze interactieve kaart laten we zien waar op dit moment een project gaande is waarbij emissieloos of emissiearm materiaal of materieel wordt ingezet. Let op: het kan enkele seconden duren voordat de kaart geladen is.


Deze kaart is onderdeel van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De projecten in de kaart worden gevuld door het ministerie van I&W.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021