Ga naar de inhoud

Over ons

Met behulp van de Groene Koers voor Bouw, Infra en Groen (DGK) gaat de sector versneld werken aan emissiereductie en op termijn naar zero emissie. In samenwerking met en via kennisdeling tussen overheid, marktpartijen, kennisinstellingen en andere initiatiefnemers initiëren we Koersprojecten om daadwerkelijk tot emissiereductie te komen.

De Groene Koers (DGK) is een initiatief van Bouwend Nederland, BMWT, CUMELA, VHG en MKB Infra met als doel versnelling naar een uitstootvrije(re) sector in 2030. Mobiele werktuigen en materieel in de Bouw, Infra & Groen zullen steeds minder emissies, zoals CO2, NOx en fijnstof moeten uitstoten om klimaatdoelstellingen te realiseren. We dragen op deze manier bij aan de praktische invulling van: Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord, Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw, Green Deal Het Nieuwe Draaien en Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES).

We doen het niet alleen De Groene Koers is een netwerk, een community waarbij we elkaar versterken, kennis uitwisselen en op diverse niveaus actief zijn. En waarvoor we iedereen die emissievrij werkt een warm hart toedragen en uitnodigen om deel te nemen. Dat kan als:

Koersambassadeurs Doel: de boodschap van de Groene Koers uitdragen

Eigenschappen: overtuigend, slagvaardig, gecommitteerd en betrokken zijn bij de branche

Werkzaam bij: bestuursorganen, overheden, bedrijfsleven, kennisinstituten

Koersteam Doel: aansturen van koersprojecten

Eigenschappen: vertegenwoordigers in netwerken en initiators van Koersprojecten

Werkzaam bij: brancheorganisaties, financiers, kennisinstituten, overheden, opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers

Koersvrienden Doel: ideeën aandragen

Eigenschappen: Geïnteresseerd en bereid zijn zich vanuit een intrinsieke motivatie in te zetten voor een duurzame toekomst. Koersvrienden zijn kennisdragers en initiatiefdragers die kansen zien om de emissievrije toekomst gestalte te geven.

Wil je bijdragen aan een emissievrije bouwsector? Meld je dan hier aan.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021