Ga naar de inhoud

Subsidie SEB op dag één overtekend

Wat menigeen verwachtte is ook gebeurd: het gereserveerde budget voor de Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) is al op de eerste dag op enkele sporen overtekend. Subsidie voor aanschaf van zero-emissie mobiele werktuigen (budget 2022: €3,33 miljoen) werd het meest aangevraagd en is heel royaal overtekend, meldt RVO. En ook het retrofit-spoor (budget 2022: €5 miljoen) kon - ondanks dat leveranciers dit vooralsnog niet verwachtten - op dag één rekenen op meer belangstelling dan het budget toeliet. 

Alleen de subsidiepot voor de aanschaf van zero-emissie bouwvoertuigen (€1,67 miljoen) werd maandag 9 mei nog niet volledig aangesproken. Ook voor het innovatiespoor (budget €10 miljoen) is nog subsidie beschikbaar, al bleek ook hier ruime belangstelling voor te zijn. We hopen spoedig van de bij SEB betrokken ministeries te vernemen hoeveel extra budget er kan worden vrijgemaakt.

Positief signaal, soepel verloop aanvraag

Dat er in grote getalen gebruikgemaakt is van deze regeling is op zichzelf een positief signaal. Veel ondernemers hebben gewacht op deze regeling om met behulp van deze subsidie invulling te kunnen geven aan wensen van hun opdrachtgevers. Branches die deelnamen aan het SEB-overleg hadden dit al aangekondigd aan betrokken ministeries. De enorme belangstelling voor het webinar - waarin de regeling werd uitgelegd - was ook al een belangrijke voorbode.
Het aanvragen van de subsidie verliep, met uitzondering van enkele kleine technische uitdagingen, overwegend voorspoedig en zonder al teveel problemen. Aanvragers hadden zich over het algemeen goed op deze dag voorbereid.

Loting

Volgens de procedure zal nu op basis van loting bepaald worden welke geldige aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. Aanvragers die ingeloot zijn krijgen telefonisch bericht. Het ziet er naar uit dat een kleine minderheid van de aanvragers een heugelijke telefoontje krijgt. Er is nu sprake van overtekening van de sporen ‘aanschaf’ en ‘retrofit’. Zodra het subsidiegeld echt op is, lees je dit op de pagina SSEB Aanschaf en op de pagina SSEB Retrofit. Vanaf dat moment wijst RVO de aanvragen die nog worden ingediend structureel af, omdat het jaarbudget op is. Kans op toekenning op aanvragen die je nu nog indient is echter zeer klein. 

Extra budget

Het is van groot belang dat de bij SEB betrokken ministeries hun toezegging - om bij overtekening in te zetten op het vervroegd beschikbaar maken van extra budget - waarmaken. Juist nu er zoveel belangstelling is en de meerkosten relatief hoog zijn is het voor de bouw-, infra- en groensectoren van groot belang dat snel duidelijk wordt of dat ook lukt. De Groene Koers houdt voortdurend contact met SEB en RVO en informeert je hierover zodra er meer duidelijk is.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021