Ga naar de inhoud

Aanschafsubsidie emissieloos bouwen al na een dag overtekend

Sinds gisteren, dinsdag 9 mei, kon er SSEB aangevraagd worden. Het zal echter weinigen verbazen dat er de eerste dag bijna 1.000 SSEB-aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Netherlands Enterprise Agency (RVO)) ingediend zijn. Vooral voor de SSEB Aanschaf is veel belangstelling. Het beschikbare budget voor de aanschaf van emissieloze bouwmachines (waaronder bouwvoertuigen) bedraagt in 2023 € 36 miljoen. Voor deze categorie zijn de eerste dag 907 aanvragen ingediend, voor een totaal aanvraagbedrag van € 66,3 miljoen.

Vooral voor deze machines stroomden de aanvragen binnen:
 1. Rupsgraafmachine (177)
2. Shovel/laadschop (142)
3. Mobiele graafmachine (130)
4. Mobiele batterijpakket (123)
5. Verreiker (48S

Voor ombouw (inclusief hermotorisering) is totaal € 14 miljoen beschikbaar. Voor ombouw zijn de eerste dag 87 aanvragen ingediend (totaal aanvraagbedrag: € 13,1 miljoen). Dus ook van deze subsidiepot is de bodem in zicht.

Alleen voor vernieuwende ideeën die emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur verbeteren is nog voldoende subsidie te krijgen vanuit de SSEB Innovatie. Voor SSEB Innovatie Experimentele ontwikkeling is totaal € 9 miljoen beschikbaar. Per experimentele ontwikkeling is het subsidiebedrag maximaal € 1 miljoen. Subsidie voor experimentele ontwikkeling wordt middels een tenderprocedure toegekend na beoordeling van een ingediend projectplan. Indienen is mogelijk tot 6 september 2023. Binnen SSEB Innovatie is daarnaast ook budget beschikbaar (€ 1 miljoen) voor het uitvoeren voor haalbaarheidsonderzoeken die leiden tot een project experimentele ontwikkeling. Het budgetplafond voor SSEB Innovatie Haalbaarheidsstudie is na de eerste dag nog niet bereikt (10 aanvragen, aangevraagd budget € 450.000).

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021