Ga naar de inhoud

De Groene Koers in Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel

Op donderdag 17 december 2020 vond de kick-off plaats van de Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel, een initiatief van publieke opdrachtgevers die als vragende partijen voor mobiele werktuigen concrete stappen willen zetten naar een zero-emissie bouw. De Groene Koers heeft zitting in de klankbordgroep, die de Buyer Group gevraagd en ongevraagd ondersteunt met advies en reflectie ter bevordering van duurzaam emissievrij materieel in de sector bouw en infra.

Het gezamenlijk doel is het reduceren van emissie van mobiele werktuigen op de bouwplaats. De Buyer Group wil vooral op het vlak van duurzaam inkopen de handen ineenslaan voor verduurzaming van werkmaterieel. De markt wordt een perspectief geboden om het voor hen interessanter te maken om te gaan investeren in verdere ontwikkelingen van emissieloze werktuigen. Hierdoor kan een versnelling optreden van het gebruik van zero emissie materieel bij projecten.

Green Deal

Dit initiatief vind zijn oorsprong in de (in 2020) afgesloten Green Deal Het Nieuwe Draaien. Een van de belangrijkste conclusie uit het eindrapport van deze Green deal was dat "het stellen van duurzame criteria in inkoop-en aanbestedingsbeleid een krachtig instrument is voor overheidsorganisaties - in een opdracht gevende rol als aanbestedende dienst-om verduurzaming van mobiele werktuigen te behalen. Periodieke actualisatie van inkoopcriteria staat structureel op de agenda van overheidsorganisaties waarbij ook de komende jaren de samenwerking met partijen uit de markt essentieel is voor verdergaande energietransitie in de bouw".

De Buyer Group richt zich in de samenwerking van de publieke opdrachtgevers op:

  1. Delen van ervaringen en voorbeelden uit pilots en proeven.
  2. Onderling stimuleren van het toepassen van duurzaam inkoopinstrumentarium zoals de Milieu Kosten Indicator (MKI), CO2 prestatieladder, DuboCalc, technische en contractuele eisen SKAO-meetlat.
  3. Creëren van draagvlak voor duurzaam aanbesteden elders in de organisatie (zowel op niveau van bestuurders als bij medewerkers).
  4. Formuleren van kennisvragen.

Structurele integratie

Vanuit De Groene Koers zal vooral ingezet worden op het structureel integreren van verduurzamingseisen op het gebied emissiearm en emissievrij werken in aanbestedingen en contracten om zodoende de energietransitie op een laagdrempelige wijze voor alle betrokken mogelijk te maken, maar ook op het verstrekken van inzicht van beschikbaar materieel en de ontwikkelingen die gaande zijn zodat we met elkaar werken aan realistische, haalbare en betaalbare oplossingen.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021