Ga naar de inhoud

Deadline september Schoon en Emissieloos Bouwen-subsidie niet haalbaar

De planning om in september de Schoon en Emissieloos Bouwen-subsidie te ontsluiten wordt niet gehaald. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. De complexiteit van de regeling, de demissionaire status van het kabinet en het coronavirus zijn hier volgens het ministerie van I&W debet aan. Een grote tegenvaller, omdat veel cumelabedrijven in de startblokken staan om te investeren in emissiearme of emissieloze technieken.

Met het mogelijke vooruitzicht dat zo'n 40 à 50% van de meerkosten ten opzichte van een gangbare machine met verbrandingsmotor wordt gesubsidieerd, stellen ondernemers hun investeringen uit tot de SEB-subsidie wordt opengesteld. Men verwacht dat de subsidieregeling in januari 2022 opengesteld wordt. Al lijkt ook dat nog behoorlijk ambitieus. Voor het verminderen van de emissie van bouwmachines is de komende jaren €500 miljoen subsidie beschikbaar.

De subsidie kan te zijner tijd worden aangevraagd op de website van RVO. Het voorstel is om aanschafsubsidie (emissieloos) en retrofitsubsidie (emissieloos) alleen beschikbaar te stellen voor bouwwerktuigen waarvoor de uitvoering met een verbrandingsmotor gangbaar is.

  • De aanschaf van nieuwe emissieloze mobiele werktuigen op land en water en bouwvoertuigen in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw.
  • De ombouw (retrofit) van bestaande naar emissieloze en emissiearme mobiele werktuigen en bouwvoertuigen. Retrofitsubsidie SCR is alleen beschikbaar voor bestaande Stage III A/B machines en voor nieuwe Stage V machines tussen 19 en 56 kW motorvermogen.
  • Het via innovatiesubsidies stimuleren van de ontwikkeling en het beproeven van emissieloze alternatieven in de categorieën mobiele werktuigen en bouwvoertuigen waar deze nu nog niet beschikbaar zijn.

De betrokken ministeries van Schoon en Emissieloos Bouwen werken onafgebroken aan de subsidieregeling. Onlangs ontving Cumela een concept machinelijst waarvoor de subsidie beschikbaar komt. Die ziet er veelbelovend uit. Op ons verzoek komen onder andere tractoren ook in aanmerking. Cumela krijgt drie weken de tijd om te reageren op de conceptlijst en de randvoorwaarden. We zullen uiteraard onze (bestuurs-)leden betrekken bij het formuleren van onze reactie.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021