Ga naar de inhoud

Eerste duurzame brandstofketen gerealiseerd

In de pilot 'De Duurzame Brandstofketen' zorgen zes organisaties vanuit de eigen specifieke rol en deskundigheid samen voor directe levering van gecomprimeerd biogas (bio-CNG) voor tijdelijk energiegebruik in bouwprojecten. De eerste lokale brandstofketen is gerealiseerd vanaf de rioolwaterzuivering Renkum naar een bouwplaats in de omgeving. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van CO₂, stikstofoxiden en fijnstof gereduceerd.

Nog geen jaar geleden, op 31 juli 2020, werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een klein jaar later hebben de zes organisaties de eerste Duurzame Brandstofketen gerealiseerd. Gashouders voert de regie over de keten, waarin het overtollige biogas uit het zuiveringsproces van het waterschap niet langer wordt afgefakkeld, maar opgevangen door een vulstation van Gashouders. Het biogas wordt hierin omgezet naar een zero impact brandstof en geleverd aan regionale projecten van aannemersbedrijf GMB. Buse Gas B.V. draagt zorg voor de ontwikkeling van containers ten behoeve van biogasopslag en Koninklijke van Twist levert de gasmotor voor een hybride aggregaat, op lokaal geproduceerd biogas. De HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) doet onderzoek naar de positieve milieu-impact van de keten.

Meten is weten

De pilot loopt tot 1 mei 2023 en vormt een kansrijke optie voor het verduurzamen van energie-intensieve toepassingen en het emissiearm laden van elektrisch materieel op plekken waar geen netaansluiting aanwezig is. Om de effecten te meten doet de HAN de komende twee jaar onderzoek naar de milieu-impact. De eerste resultaten verwachten we medio juli 2021. Deze pilot is mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021