Ga naar de inhoud

Elektrisch draaien loont

Met De Groene Koers en ZAP Concepts organiseert de gemeente Amsterdam twee pilots met aannemers. De pilot ‘Schoon vervoer over land’ heeft als doel concrete oplossingen vinden die de transitie naar een emissievrije bouwplaats mogelijk maken. Germieco is een van de aannemers, die streeft naar een uitstootvrije sector. Niet alleen omdat emissiereductie op dit moment een hot topic is, ook omdat elektrisch draaien sociale waarden toevoegt. Volgens directeur Rob Konijn is de oude slogan ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ nog steeds even actueel.

“Op zonnige voorjaarsdagen zijn wij extra blij met ons elektrische materieel”, zegt Rob. Met brandstofprijzen die de pan uit rijzen, kijkt hij met plezier naar zijn bedrijfsdak vol zonnepanelen. “Als je met een 100% elektrisch voertuig langs een tankstation rijdt, dan besef je pas goed dat duurzame investeringen ontzettend lonen.” De machines van Germieco worden aan het eind van de dag terug naar het bedrijf gebracht, met uitzondering van één busje die op de hub blijft en daar opgeladen wordt. “Bijna al ons materieel wordt aan het einde van de werkdag aan de laadpalen gekoppeld en voorzien elektriciteit opgewekt door onze zonnepanelen. Die extra investering, naast onze investeringen in elektrisch materieel, zijn getroffen vanuit duurzaamheidsoverwegingen, om waar mogelijk de CO2-emissie te beperken. En in deze tijd is het fijn dat het ook economisch loont. Een volgende stap zou kunnen zijn dat we deze zonne-energie gaan opslaan, maar zover zijn we nog niet.”

100% emissievrij werken

Dat betekent niet dat Germieco pas op de plaats maakt. “De volgende investering die op het programma staat, is een 100% elektrische minikraan. Deze hebben we nu op proef. In combinatie met een 100% elektrische shovel zijn we daardoor in staat om kleinere projecten volledig emissieloos aan te pakken.” Wat opvalt is dat het aannemings- en hoveniersbedrijf geen retrofit heeft overwogen. Rob: “Stap voor stap boeken we duurzame progressie, maar we mogen de projecten waaraan we werken niet uit het oog verliezen. Materieel moet betrouwbaar zijn en volgens planning ingezet kunnen worden.” Met het kleine elektrische materieel gaat dat volgens Rob goed en snel. “Ik verwacht dat de duurzame ontwikkelingen in onze branche hetzelfde gaan verlopen als met elektrische auto’s en dat de elektrische machines – net als bij de autofabrikanten - over een paar jaar achter elkaar van de lopende band rollen. Dat zie je nu, stratenmakersbussen, kleine gravers, shovels/knikmopsen en trilplaten komen steeds meer voorhanden.”

Groot materieel

Germieco heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een duurzaam machinepark waardoor inmiddels een kwart van het rijdend materieel elektrisch wordt aangedreven. “Van de laatste zeven stuks die zijn aangeschaft zijn er zes elektrisch”, verduidelijkt Rob. Maar, de grote machines vormen nog een uitdaging. “Daar is echt meer tijd voor nodig. Mede omdat fabrikanten - terwijl zij met een schuin oog kijken naar waterstofontwikkelingen - de boot afhouden. Begrijpelijk, want waterstof biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld zwaardere shovels of vrachtwagens emissievrij te laten draaien, materieel dat op dit moment nog teveel vergt van het vermogen van de accu.” Maar in de periode tot 2030 kunnen in zijn ogen ook al stappen gezet worden. “Door te draaien met StageV machines is er veel milieuwinst te behalen.”

Meer waarde dan alleen financieel

Een veelgehoord excuus om duurzame investeringen uit te stellen is dat elektrische machines veel duurder zijn. “Een elektrische minikraan is bijna twee keer duurder dan zijn dieselaangedreven voorganger. Nu is niet iedere waarde contant te maken. Hoeveel economische waarde ken je bijvoorbeeld toe aan stilte? Of aan zero emissie? Ook die factoren moet je meewegen; in mijn ogen mag niet alleen economische verwaarding een reden zijn om van deze investering af te zien. Maar ook voor opdrachtgevers ligt er een taak, bijvoorbeeld door de CO2-prestatieladder op te nemen in aanbestedingen. Inmiddels hebben steeds meer bedrijven – net als wij - trede 5 van de prestatieladder bereikt. Maar dat is geen reden om ervan af te zien; door de audits worden wij als aannemers namelijk constant geprikkeld om onszelf te verbeteren.”

Ambitieuze opdrachtgevers

Rob waardeert ambitieus opdrachtgeverschap. “Opdrachtgevers die het voortouw nemen, stimuleren de markt om met nieuwe oplossingen te komen. Als zij daarnaast een stuk continuïteit kunnen bieden, is iedereen erbij gebaat.” Daarnaast ziet hij dat deze transitieperiode vergt dat partijen met elkaar optrekken. “Die samenwerking zoeken we op binnen de pilot ‘Schoon vervoer over land’. Met elkaar willen we een aantal knelpunten oplossen. Denk aan het realiseren van voldoende laadpunten.” En ook het delen van kennis is een belangrijke pijler. “Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten over dezelfde kennis beschikken. Te vaak komt het nu voor dat aanbestedende partijen om de inzet van nog niet leverbare emissievrije machines vragen. Dat maakt het voor opdrachtnemers moeilijk om invulling te geven aan de eisen.” Maar ook een flexibele opstelling is nodig, in zijn ogen. “Een van de uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien, is het opvangen van de piekbelasting. Voor een bedrijf als het onze – we bevinden ons met betrekking tot duurzaamheid aan de bovenzijde van de middenmoot – is het niet mogelijk vijf volledig emissievrije projecten gelijktijdig uit te voeren. Nog niet al ons materieel is geëlektrificeerd en gedurende drukke perioden wordt er een beroep gedaan op zzp’ers en gehuurde machines. Daarom is het zo belangrijk dat we in deze transitieperiode kennis zo breed mogelijk delen. Zo kunnen we met elkaar op zoek gaan naar de meest optimale oplossing en het laaghangend fruit plukken. De inzet van zuinige (met blauwe) diesel aangedreven machines en vrachtwagens hoort daarbij, want ook hierdoor is al een enorme CO2- reductie haalbaar.”

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021