Ga naar de inhoud

Emissievrij materieel heeft behoefte aan consistent beleid

Sander Jorissen, van EFE Technology, ontwikkelde een emissieloos trilblok. Op een oor na klaar – het trilblok wordt in Q1 2023 geïntroduceerd – ging Jorissen met een pilotproduct langs geïnteresseerde aannemers. “Uit die gesprekken is mij heel duidelijk geworden wat de obstakels zijn voor aannemers die aan de slag willen met emissieloos materieel.  Aannemers zijn huiverig om te investeren. Oorzaak? Het gebrek aan consistent overheidsbeleid. Om de investeringen in emissieloos te laten renderen moet je zicht hebben op continuïteit in het projectenaanbod en die ontbreekt.” 

Jorissen vervolgt: “De overheid is tweeslachtig en ook niet bereid om extra geld ter beschikking te stellen om emissieloos materieel echt een boost te geven. Er zijn weliswaar subsidieregelingen, maar die zijn niet voldoende om echt stappen te zetten. Financiële steun is op dit moment nodig, want de extra kosten die inzet van emissieloos materieel met zich meebrengen, krijg je vooralsnog niet gehonoreerd in de aanbesteding. Van veel aannemers hoor ik dat gunning uiteindelijk toch weer om de centen gaat. In dit stadium is emissieloos duurder dan dieselmachines, dus krijgt traditioneel materieel de voorkeur. Een aannemer die met emissieloos materieel werkt, heeft dan het nakijken. Ze zijn te duur. Dat zorgt ervoor dat aannemers afwachtend zijn en dat vertraagt de noodzakelijke doorbraak van emissieloos materieel.”

Maar er zijn uitzonderingen, weet Jorissen. Hij wijst erop dat de wat grotere aannemers soms bereid zijn om het initiatief naar zich toe te trekken. “Gebr. Van ’t Hek maakt zich sterk voor emissieloos. Bij een klus in Den Haag hebben ze ons emissieloze trilblok ingezet. De gemeente had hier niet om gevraagd, maar Gebr. Van ’t Hek wilde graag de stap zetten naar emissieloos trillen. Dit initiatief maakte veel enthousiasme los, ook bij de gemeente. En dat helpt het bedrijf bij het binnenhalen van vervolgprojecten. En zo creëer je zekerheid bij aannemers en dat heb je nodig om te investeren. Zonder zekerheid – en zonder zicht op een redelijke vergoeding – investeer je niet in duur materieel. Je schaft geen kostbare machine aan voor dat ene project. Je moet continu draaien.” Volgens Jorissen ligt hier een taak voor de  overheid. “Allereerst: breek met het tweeslachtige beleid tot nu toe. Maak investeren in emissieloos materieel aantrekkelijk. Verander de aanbestedingsmethodiek, garandeer een continue aanbod van emissieloze projecten, en stimuleer implementatie door subsidiering. Op die manier zijn de klimaatdoelen in 2030 realistisch -  en halen we Parijs.” 

EFE Technology ontwikkelde een emissieloos trilblok, door Gebr. Van ’t Hek toegepast in een project in Den Haag.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021