Ga naar de inhoud

Living Lab experimenteert met emissiearm en emissievrij materieel

De gemeente Amsterdam heeft haar ambities inzake schone lucht in de stad duidelijk geformuleerd. Dat is niet niks. De gemeente is zich er echter ook van bewust dat het vaststellen van beleid niet het enige is dat er moet gebeuren. Ook de vertaling naar 'activiteit' moet onderdeel zijn van de strategie. Daarom is zij gestart met een eerste project waarbij emissievrij werken in de ondergrond het doel is.

De rol van de gemeente Amsterdam is een voorbeeld voor veel gemeenten. Naast het enerzijds vaststellen van het duurzaamheidsbeleid heeft Amsterdam ook doorgepakt. De visie 'Van beleid naar activiteit' is daar onderdeel van én Amsterdam stelt zich facilitair op bij de uitvoering van concrete projecten in de gemeente. Bijvoorbeeld bij de ondergrondse infrastructuur.

Vervolgens zijn de ambities vertaald en gedeeld, waarna bleek dat de partners – de netbeheerders en het aannemingsbedrijf Van Gelder – dezelfde visie onderschreven. Dit resulteerde in een aansprekende samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, de opdrachtgevende partij Ciams (een samenwerking van de netbeheerders Liander, Waternet Amsterdam en KPN & Vodafone Ziggo) en de opdrachtnemer, Van Gelder Kabel, Leiding en Montagewerken. De naam van het project: Living Lab Amsterdam.

Innoveren

Tijdens de kennissessie van De Groene Koers voor Bouw & Infra op 29 april 2021 vond de kick-off van het Living Lab Amsterdam plaats. Duidelijk werd welke speerpunten het Living Lab heeft. Zo willen de deelnemers experimenteren in de praktijk en innoveren op het gebied van emissiearm en emissievrij materieel voor werkzaamheden in de ondergrondse infrastructuur. Daarnaast zullen zij data verzamelen en onderzoek doen om de effecten van emissiearm en emissievrij werken beter in kaart te brengen.

Op grond van het beginsel 'gelijke partijen in de markt' wordt bij de start van elk ondergronds project bezien op welke wijze de ambitie 'zero-emissie' kan worden gerealiseerd en wat dat vraagt van alle betrokkenen. Amsterdam vult dus hierbij de rol van faciliterend in.

Samenwerking

Tijdens de kennissessie werd duidelijk hoe direct betrokkenen bij het Living Lab ambities vanuit het beleid vertalen en concretiseren tot activiteit. Duidelijk werd dat verduurzaming van (bouw)materieel vraagt om samenwerking vanuit de keten en een positieve interesse in de ontwikkelingen, met als doel deze transitie te bevorderen. Daarom zal De Groene Koers ook bijdragen aan kennismaking, -deling en -ontwikkeling.

De betrokken partijen gaven daarnaast aan dat de succesvolle samenwerking werkt door de 'verrassingen' en 'ontdekkingen'. Door zaken waar men tegenaan loopt gezamenlijk op te pakken en naar oplossingen te zoeken en vast te leggen creëren zij leermomenten. Deze gaan zij inzetten bij komende projecten.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021