Ga naar de inhoud

Marktconsultatie over emissieloos bouwen in Breda

Marktpartijen in gesprek met gemeente en provincie over emissieloos bouwen

De Groene Koers is een initiatief van Koninklijke Bouwend Nederland, BMWT, Koninklijke VHG, Cumela, Vereniging MKB INFRA. Samen met gemeente Breda organiseerde De Groene Koers een bijeenkomst tussen leden van genoemde verenigingen en ambtenaren van de gemeente om te sparren over hoe we naar emissieloze uitvoering van projecten kunnen toewerken.

Dinsdag einde middag kwamen in het stadskantoor in Breda leden van de brancheverenigingen bijeen, de marktpartijen, om met onder andere Stadsingenieurs Breda en medewerkers inkoop en beleid van de gemeente  samen na te denken over de stappen naar meer emissieloos werken. Het gesprek werd geleid door Arnoud Leerling. De organisatie was door vertegenwoordigers van De Groene Koers geregeld. 

De meest welwillende ondernemers zullen over een paar jaar nog steeds moeite hebben om te voldoen aan de emissievrije eisen van overheden. Dat erkent ook de Bredase wethouder Peter Bakker: ‘Daarom gaan we het gesprek aan met ondernemers, zodat we onze ambities kunnen verenigen met hun kennis.’ Een strategie die ook Remco de Jong, strategisch inkoopadviseur van de Provincie Noord-Brabant volgt. ‘Hoe kunnen we samenwerken met de markt en welke contractvorm past daarbij?, is de vraag die we onszelf als organisatie stellen. Maar ook als mens – geïnteresseerd in de lessen die de natuur ons leert - sluit ik graag bij deze bijeenkomst. Samenwerken, voordoen, nadoen, leren en zelf doen is een natuurlijk ritme, dat hier gevolgd wordt. Schoon en emissieloos bouwen begint nu misschien met kleine stappen, maar deze zijn wel noodzakelijk om straks op te schalen.’

De bereidheid om met elkaar de schouders onder het emissieloze vraagstuk te zetten, bleek ook in de subsessies. De directe vraag van de gemeente Breda wat realistisch is om van de markt te vragen leverde veel input op. Daarnaast kwamen de laadinfrastructuur, stand van de techniek en ondernemerszekerheid aan de orde. En steeds bleek dat we elkaar nodig hebben. Opdrachtgevers en opdrachtnemers én GWW-bedrijven onderling. Want ook die onderlinge samenwerking verdiept zich. Zo zegde één van de aannemers toe om de elektrische kraan – die nog afgeleverd moet worden - in het vervolg ook te kunnen inhuren. Het is die intentie, gecombineerd met kennis, waardoor de zero emissie bouwplaats rap naderbij komt.

De laadbehoefte wordt door aannemers vaak met 40% overschat. Dat leerde Stephan La Haye de aanwezigen tijdens de Kennistafel georganiseerd door de Gemeente Breda en De Groene Koers. Een grote aansluiting is dus lang niet altijd nodig; vaak volstaat een kleinverbruikaansluiting in combinatie met een batterij. Daarnaast werd het idee dat het stroomnet vol is, door NRG Accounting in perspectief geplaatst. Volgens La Haye zijn er tal van mogelijkheden om bestaande aansluitingen, die geen contante energievraag hebben (evenementenlocaties of stadions), te benutten.

Wat La Haye toonde is dat er alternatieven zijn voor bedrijven die emissieloos willen werken. Al laten sommige ondernemers zich niet door een onzekere infrastructuur tegenhouden. Zonder waterstoftankstation in de buurt investeerde Bart van Wijlen in zes waterstofauto’s. ‘We moeten de het kip-ei-verhaal doorbreken en creëren zelf de vraag naar een waterstoflaadstation', zegt hij. 'We kiezen bewust voor een emissieloze toekomst en doen wat er binnen onze mogelijkheden ligt. Daarom zijn het kleine materieel, een trekker en het handgereedschap allemaal al geëlektrificeerd. En - in deze overgangsfase - draait onze vrachtwagen op HVO. Dat is een eenvoudige tussenstap om te nemen.'

Het bleek een nuttige exercitie om partijen bij elkaar te brengen en het gesprek te voeren om te spreken over het betrekken van de markt in een vroeg stadium van projecten. 

Zie hier de post over deze bijeenkomst op 22 november in Breda. Deelnemers krijgen de getoonde sheets toegestuurd en deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021