Ga naar de inhoud

Ministeries presenteren routekaart emissieloos bouwen

Voor een toekomstbestendige bouwsector gaan wij in 2021 samen – met de bouwsector, overheden, kennisinstellingen, netbeheerders en vele andere partijen – aan de slag met de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) voor duurzame mobiele werktuigen en bouwlogistiek in 2030.

Er wordt op verschillende plekken al hard gewerkt aan deze transitie, onder meer via De Groene Koers, Emissieloos Netwerk Infra, Green Deal Duurzaam GWW, BTIC en Topsector Logistiek. De aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen sluit aan bij deze initiatieven en stimuleert verbinding om toe te werken naar één gezamenlijk gedragen routekaart en uitvoeringsagenda voor effectieve verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek.

Startdocument routekaart

Graag delen wij het SEB-startdocument met doelstellingen, acties en een tijdlijn. We nodigen je van harte uit om de informatie, de website en het startdocument ook breed te delen in je eigen netwerk, want we willen graag samen op weg naar schoon en emissieloos bouwen.

Projectgroep SEB

De aanpak en bijbehorende Routekaart SEB is een initiatief van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Rijkswaterstaat en ProRail), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief Rijksvastgoedbedrijf) en Economische Zaken en Klimaat. De aanpak wordt begeleid door de bureaus TwynstraGudde, TNO, Decisio en Foster.

Op de hoogte blijven van SEB?

De komende periode gaat de projectgroep SEB met veel partijen in gesprek over de ontwikkeling van de routekaart. We plannen binnenkort de eerste sectoroverleggen in en starten met de eerste onderzoeken en analyses. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de routekaart SEB, meld je dan aan voor de mailinglijst.

Meer weten?

Samen staan wij enthousiast aan de start van dit verduurzamingstraject. We komen graag in contact met jou en je organisatie, initiatief of project. Heb je een idee voor de Routekaart SEB? Wil je meer weten over de planning of het samenwerkingsmodel? Ben je nieuwsgierig naar de kennisbank of onderzoeksagenda? Neem dan contact op met de projectgroep SEB via dit e-mailadres.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021