Ga naar de inhoud

MKB Infra sluit zich aan bij De Groene Koers

Op 1 juni 2022 sloot MKB Infra zich aan bij De Groene Koers. Een belangrijke stap voor zowel de Koersorganisatie als de branchevereniging. “Als sector laten we zien waarvoor we staan; zowel individueel als gezamenlijk willen we emissies terugdringen, een gezond aanbestedingsbeleid stimuleren én reële verwachtingen creëren”, zegt MKB Infra voorzitter Philip van Nieuwenhuizen.

MKB Infra vertegenwoordigt een belangrijk deel van de infrabedrijven die invulling willen geven aan het Klimaatakkoord. Opgericht door ondernemers vóór ondernemers, wil de organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. “Ondanks dat de GWW-sector slechts voor 0,6 procent verantwoordelijk is voor de stikstofproblematiek, willen we een positieve bijdrage leveren aan de reductie van de fijnstof, NOx en CO2 uitstoot.”

Realistische aanbestedingen

“We moeten samen optrekken om invulling te geven aan ambities. Samen streven naar een realistisch aanbestedingsbeleid, waarbij we naar opdrachtgevers aangeven wat wel en (nog) niet mogelijk is. En overheden erop wijzen dat goede contractvorming en stevige relaties met opdrachtnemers eigenlijk belangrijker zijn dan subsidies verstrekken voor de aanschaf en ombouw van en naar emissievrij materieel. Overstappen op emissievrije machines vergt namelijk grote investeringen; geef ondernemers de kans om deze investeringen terug te verdienen!”, bepleit Van Nieuwenhuizen.

Adaptatie nieuwe technieken

“De wil is er om nieuwe technieken te adapteren. Dat zien we bij al onze leden en ook bij onze gastheer voor de ondertekening, Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V..” Het bedrijf uit Benthuizen werkte een jaar lang met de leverancier aan de ontwikkeling van een elektrische Yamaha UMX die makkelijk te koppelen is aan de GKB-kunstgrasborstel. Én de gewenste acht uur draait. “Kenmerkend is dat het bedrijf de opgedane ervaring graag deelt met collega’s, zodat ook zij ook van hun knowhow kunnen profiteren”, zegt Van Nieuwenhuizen. En daarmee geeft hij een van de redenen aan waarom het voor MKB Infra belangrijk was om toe te treden tot De Groene Koers: samen optrekken, kennis verbreden en goede voorbeelden een podium geven.

De wil is er!

Maar ook naar opdrachtgevers toe wil MKB Infra met De Groene Koers duidelijk maken waar de infrasector voor staat. “Ondanks dat door de Oekraïne-oorlog de grond- en brandstofprijzen de pan uitrijzen, zijn steeds meer GWW-ondernemers bereid om in emissievrij materieel te investeren.” Maar zij moeten zich ook gesteund voelen door opdrachtgevers die bereid zijn tot kennisuitwisseling en realiteitszin tonen, volgens Van Nieuwenhuizen. “Aanbestedende overheden overvragen bouwbedrijven regelmatig. Bijvoorbeeld door emissievrij werken te verlangen terwijl de laadinfrastructuur niet binnen de gestelde termijn geregeld kan worden. Of ze wensen dat op hun project uitsluitend emissievrije machines draaien, terwijl er van bepaalde machines slechts enkele actief zijn in Nederland. Door de focus zo scherp te stellen, worden andere manieren om emissies te reduceren ondergewaardeerd. Daarom is het van belang dat we met elkaar reële verwachtingspatronen creëren. Daar zijn de samenleving en het milieu bij gebaat én het biedt MKB-bedrijven de mogelijkheid om aan te sluiten. Daarnaast willen we de overheid oproepen om beter te handhaven op CO2-uitstoot zodat duurzame ondernemers zich kunnen onderscheiden.”

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021