Ga naar de inhoud

Nieuwe SDE++ ronde 2023. Maak er gebruik van

SDE++ is je kans om alsnog een basis te leggen voor het werken met emissievrij materiaal. Een groeiende groep ondernemers informeert naar mogelijkheden voor de aanschaf van elektrisch materiaal. Een positieve trend, maar denk ook aan de zware aansluiting en betaalbare energie die je nodig hebt.

Van 6 juni tot en met 6 juli kunnen ondernemers weer SDE++ aanvragen. Het budget daarvoor: 8 miljard euro. De regeling kent vijf fasen. Via SDE++ krijgen ondernemers onder andere subsidie voor zonnepanelen. Het voordeel voor jou is een verantwoorde aanschaf door een minimale vergoedingen voor opgewekte energie. Veel ondernemers maakten hier al gebruik van 

Grens op terugleveren

"Door krapte op het elektriciteitsnet komt er mogelijk ook een extra eis voor zon-PV-projecten kleiner dan 1 MWp. Productie-installaties mogen in dat geval maar maximaal 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet. In 2022 zagen we dit alleen voor zon-PV-projecten groter dan 1 MWp. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst nu samen met het ministerie en netbeheerders of deze wijziging voor alle partijen uitvoerbaar is.


De gedachte hierbij is dat de ondernemer de helft van de opgewekte energie teruglevert via de SDE++ vergoeding. Het andere deel compenseer je vervolgens door eigen verbruik. Dus samenvattend: de totale hoeveelheid opgewekte energie verdient zich terug met teruglevering en het wegnemen door eigen verbruik.

Nieuwe beschikking nodig?

"Ondernemers met een subsidiebeschikking uit een eerdere ronde kunnen in deze ronde mogelijk opnieuw een aanvraag indienen. Het gaat dan om projecten die zij door verschillende oorzaken niet meer kunnen realiseren onder de voorwaarden van de toen afgegeven beschikking. Wil je hier gebruik van maken dan vraag je eerst via een verzoek met motivatie aan RVO om de eerdere beschikking in te trekken. Na de beoordeling van dit verzoek, neemt RVO de nieuwe aanvraag in behandeling. Hierbij concurreert het project voor het subsidiebudget opnieuw met alle andere aanvragen."

Laatste kans

Het is van belang om de SDE++ serieus te overwegen. Dit omdat de overheid SDE++ de laatste jaren elk jaar soberder maakt; lagere bedragen en steeds meer aanvullende eisen. Door gebruik te maken van de regeling, ook al mag je maar de helft terug leveren, zorg je voor een eigen basis hoeveelheid energie. Iets wat in de toekomst noodzakelijk is voor een verantwoorde businesscase voor emissieloos materiaal. Bedrijven die in de afgelopen jaren van SDE++ profiteerden maakten met eigen elektrisch materiaal optimaal gebruik van een zware elektra aansluiting. Deze aansluiting heb je nodig om in de toekomst eigen materiaal zelf op te kunnen laden.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021