Ga naar de inhoud

Overheden moeten ondernemers bijstaan in de energietransitie

De inzet van duurzaam materieel helpt de BV Nederland milieudoelen te halen. Het vergroot de kans op gunning van werk, zet aan tot verdere innovatie en modernisering van het materieelpark én het leidt tot nieuwe businessmodellen. Daarvoor is ook een rol weggelegd voor de overheid.

De opwarming van de aarde door te hoge concentraties broeikasgassen in de atmosfeer gaat snel. De bouwsector is daar ook debet aan; volgens het CBS stijgt de CO2-uitstoot door mobiele werktuigen sinds 2016 gestaag. Dat baart zorgen. Willen we echt slagen maken, dan moet iedereen aan de bak. We moeten meer uitstootvrij en lage-emissiematerieel inzetten en samen de beren op de duurzame route omzeilen.

Prikkels Menig bouwbedrijf constateert dat overheden hoge milieu-eisen aan materieel stellen bij aanbestedingen. Zo dagen zij de markt uit om met duurzame oplossingen te komen. Het is dan wel zaak dat de overheid de ondernemer helpt bij deze energietransitie door de financiële drempel te verlagen voor inzet van duurzaam materieel. Bijvoorbeeld door lage-emissie- en zero-emissiematerieel evenredig te belonen in aanbestedingen. Weliswaar ligt de sleutel naar een uitstoot- vrije sector vooral bij zero-emissiematerieel, maar er is nog niet voldoende uitstootvrij materieel operationeel.

Handschoen wordt opgepakt De beschikbaarheid is een grote uitdaging voor materieelleveranciers. Zij pakken die handschoen op. Bijvoorbeeld door het aanbod van uitstootvrij materieel te vergroten. Op lokaal niveau zien we steeds meer retrofitombouw van diesel naar uitstootvrij. Ook nieuwe spelers die zich volledig toeleggen op zero emissie, treden toe tot de markt. Internationale materieelfabrikanten tonen hun spierballen door de introductie van uitstootvrij batterijmaterieel en kondigen de komst aan van waterstofaangedreven materieel. Zo ver is het nog niet; de verduurzaming van het park vindt nu vooral plaats door lokale ombouw en door de inzet van lage-emissiematerieel in combinatie met het gebruik van biofuels en toepassing van Het Nieuwe Draaien.

Een kwestie van doen Een ander punt van aandacht is de hogere aanschafprijs van zero-emissiematerieel. Een prijs die de aandacht trekt, maar niet het hele verhaal vertelt. Onderzoek toont namelijk aan dat de Total Cost of Ownership van zero-emissiematerieel tot 20% lager uitvalt dan die van dieselaangedreven varianten. Dat plaatst de hogere aanschafprijs in een veel positiever daglicht.

Misschien wel het belangrijkste punt is: durf je de stap naar uitstootvrij materieel te zetten en te denken in nieuwe businessmodellen? Wil je als ondernemer van morgen nog wel zero-emissiematerieel in eigendom? Hoe ga je dat financieren, want ook financiële vraagstukken zijn belangrijk voor de omschakeling. De overheid kan daarbij het voortouw nemen door de sector in bedrijfseconomische zin te helpen. Bijvoorbeeld door de juiste randvoorwaarden te creëren, door beloning in de EMVI-sfeer, subsidie op de aanschaf van duurzaam materieel of sloopstimulans van oud materieel. Dat vraagt echter wel om samenwerking in de keten.

Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen Op dit moment wordt daar met het sectorinitiatief De Groene Koers invulling aan gegeven, maar de overheid schakelt ook bij door de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen. Het doel is om de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm te geven. Op een manier waar het klimaat, maar ook de ondernemer van profiteert. Doe jij mee?

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021