Ga naar de inhoud

Praktisch tool toont duurzaamheidswinst

Om een globaal overzicht te krijgen over de ontwikkelingen die er bestaan op het gebied van monitoring van de uitstootvrije bouwplaats is er behoefte aan een methode of tool. Deze moet zowel de duurzaamheid van het aanbestede project inzichtelijk maken, als eenvoudig te interpreteren zijn door opdrachtgevers en -nemers. Tijdens het testen van verschillende vormen van monitoring lette de Buyer Group specifiek op de procesbewaking van projecten/contracteisen (contractmanagement en directievoering).

Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel (ZEB) vindt dat de tool op een eenvoudige en praktische wijze de duurzaamheidswinst inzichtelijk moet maken als het gaat om de uitstootvrije bouwplaats. De tool die is ontwikkeld door onderzoeksinstituut TNO in samenwerking met de gemeente Amsterdam lijkt zeer interessant. Deze berekent de CO2-, NOx- en PM-uitstoot van de machines op en voertuigen van en naar de bouwplaats. Het primaire doel van de tool is het monitoren van de emissies van machines en vervoer van bouwlogistiek. 

Het model geeft de totale emissie van een project weer, maar kan ook worden gebruikt om vergelijkingen te maken. Bijvoorbeeld een vergelijking met eenzelfde project maar waarbij schonere machines worden ingezet. Bovendien geeft het inzicht in de uitstoot per type machine/voertuig.

Relatief eenvoudig

De Buyer Group ZEB koos voor dit model omdat het praktisch is, begrijpelijk en relatief eenvoudig in te vullen door de aannemer. Een tool moet nuttig zijn voor de aannemer en inzicht geven in de bedrijfsvoering op de verschillende locaties waar hij werkzaam is. De aannemer kan vervolgens aan de hand van deze gegevens zijn bedrijfsvoering optimaliseren. Een tool dat ook nuttig is voor de bedrijfsvoering is makkelijker te implementeren bij bedrijven dan één zonder die extra input.

Afstemming met akkoorden

De tool bevat de KPIs waar verantwoording over moet worden afgelegd in het kader van het Klimaatakkoord, Schone Lucht akkoord en Stikstofakkoord. Daarbij geldt dat het voor vele aannemers een belangrijke eerste stap is in de transitie naar de uitstootvrije bouwplaats, namelijk bewustwording rondom de milieu-impact van bouwmaterieel. Bovendien heeft de tool de potentie om te worden ingezet bij aanbestedingen, omdat de output van het model goed kan worden gebruikt om projecten tegen elkaar af te zetten en te scoren. Iets wat ingewikkelder lijkt met bijvoorbeeld het huidige MKI-model vanwege de hoeveelheid input variabelen en een enkele output variabele. Tenslotte is het model al inzetbaar en bestaat er (in samenwerking met TNO) de mogelijkheid voor continue doorontwikkeling als daar behoefte aan is.

Welke mogelijkheden de tool biedt lees je hier.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021