Ga naar de inhoud

SEB-convenant ondertekend

Vandaag is door ruim 40 partijen het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Een convenant dat een flinke impact gaat hebben op de bouw-, infra- en groensector. Opgenomen zijn onder andere de routekaarten die duidelijkheid geven over wat opdrachtgevers de komende jaren kunnen verwachten.

Het ambitieniveau is hoog en riep in de aanloop veel stof tot nadenken op. Toch ondertekenen Vereniging MKB INFRA, Koninklijke Bouwend Nederland, Cumela en BMWT het convenant. Philip van Nieuwenhuizen: ‘MKB INFRA ondertekent (met haar koepel, de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL)) het convenant omdat dit uitgaat van samenwerking door opdrachtgevers en opdrachtnemers in het versnellen van de emissiereductie in het bouwproces. Als je samenwerkt kun je ook aan verwachtingsmanagement doen en dat is - naast de bestaande mogelijkheden tot versnelling - hard nodig. Want lang niet alles kan al.’

‘Bovendien hebben we samen één gemeenschappelijk doel: werken met schone, veilige en betrouwbare machines’, verduidelijkt Jan Hommes (BMWT). “Waarbij wij de route naar SEB als de grootste uitdaging zien.” Mede omdat de Brancheorganisatie van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel signaleert dat er op dit moment nog onvoldoende emissieloos materieel beschikbaar is. ‘We moeten realistisch blijven, maar we willen ons ook inspannen om de bouwplaats schoner en stiller te krijgen. Het zou mooi zijn als we met alle medeondertekenaars de gestelde SEB-ambities overtreffen.’

‘Om de transitie te maken is iedereen hard nodig’, vult Wim van Mourik (Cumela) aan. ‘De hele sector werkt samen om in 2030 al het materieel tot 56kW emissieloos te laten draaien en vanaf 2035 ook alle andere machines te verduurzamen.’ Zeker voor MKB-bedrijven, met 70% van het Nederlandse bouwmaterieel onder hun hoede, is dat een forse transitie. ‘Door constructief met andere branches op te treden zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt in het SEB-convenant nu gesproken over een inspanningsverplichting voor het ambitieuze niveau (en dus geen resultaatverplichting). En staat daarnaast in het convenant dat opdrachtgevers zich bewust moeten zijn van de meerkosten van emissieloos werken en dat zij bereid moeten zijn om budgetten te verhogen.’

Samen met Cumela en AFNL neemt Bouwend Nederland plaats in de Taskforce SEB die adviseert, het proces bewaakt en eventueel bijstuurt. Arno Visser (Bouwend Nederland): “We staan voor een grote transitie die veel vraagt van onze ondernemers. In financieel opzicht is het uitdagend, maar ook de beschikbaarheid van schoon materieel en laadinfrastructuur zijn aandachtspunten. We moeten samenwerken, kennis delen en realistisch zijn in onze ambities. In de taskforce zullen we de ervaringen van onze leden delen. Samen naar volledig emissieloos bouwen, dat is onze toekomst. Met de ondertekening van het convenant zetten we weer een stap in de juiste richting.”

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021