Ga naar de inhoud

Sluit je aan bij De Groene Koers

Dat de subsidiekraan van de SEB verder opengedraaid is, is geen mijlpaal. Het is een startschot voor emissievrij werken! Komende jaren komt er steeds meer elektrisch materieel beschikbaar, maar om dat nieuwe materieel volledig efficiënt op de bouwplaats te laten draaien moeten ook de randvoorwaarden ingevuld zijn én moeten opdrachtgevers ambities combineren met realisme. Bovendien moeten we meer ervaringen met elkaar gaan delen, zegt Maxime Verhagen in gesprek met De Groene Koers.

De Groene Koers sprak met Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland en vroeg hem: is het doel bereikt nu er meer SSEB-geld beschikbaar is? “Nee, zeker niet. Maar nu kunnen tenminste wel de aanvragen die zijn ingediend gehonoreerd worden. Daardoor zullen de mensen die enthousiast en bereid zijn om te investeren in een duurzaam materieelpark dat ook gaan doen. De vrees die wij na 9 mei (datum openstelling SSEB) hadden was dat de bedrijven die zonder tegemoetkoming te weinig investeringsmiddelen hadden, zouden afvallen. En daardoor tien jaar achter de feiten aan gaan lopen, omdat het vervangingsmoment dan weer wordt opgeschoven.”

Zet een extra stap

Verhagen roept de mensen die nu emissievrij gaan werken op om nog een extra stap te zetten. “Laat zien wat je kunt. Laat zien wat het effect is van emissievrij werken en toon aan hoeveel CO2-besparing mogelijk is. Werk je mee aan een duurzaam project? Laat dan bij wijze van spreken door een spandoek zien hoeveel CO2 er op dat werk bespaard wordt. Ik hoop namelijk dat ook de opdrachtgevers door een betere zichtbaarheid van de CO2-reductie getriggerd worden om in hun aanbestedingsbeleid meer in te zetten op duurzaamheid.”

Verhagen roept daarnaast zijn achterban op om de Groene Koers te omarmen. “De Groene Koers is een sterk samenwerkingsverband waar veel kennis in verenigd zit. Door BMWT hebben we een goed inzicht in de machines die op de markt zijn en komen. Samen met De Groene Koers ontsluiten zij veel kennis waar onze achterban, maar ook de leden van VNG, MKB Infra en Cumela van kunnen profiteren.” Zoals de handreiking veilig ombouwen, waar bij BMWT hard aan gewerkt wordt.

Het piept en kraakt

Steeds duidelijker wordt dat de energietransitie een hecht netwerk vereist waarbij ieders inbreng en expertise nodig is. “Bedrijven kunnen ook veel van elkaar leren, want vergeet niet: we staan pas aan het begin van dit grote traject.” En – zoals bij alle verandertrajecten – dat gaat niet vlekkeloos. Zo lopen veel projecten nu vertraging op omdat het elektriciteitsnetwerk vol zit en bouwaansluitingen pas laat gerealiseerd worden. “Het piept en het kraakt overal. Dat zien we nu In Noord-Brabant, Limburg en Noord-Holland waar geen nieuwe bedrijfsaansluitingen meer gerealiseerd worden. Wij vinden dat netbeheerders hun processen beter op orde moeten krijgen. We denken dat het door een efficiëntieslag op te lossen is, maar dat tevens de expertise van GWW-bedrijven ingezet moet worden. Daarnaast laten we als Bouwend Nederland door Berenschot een onderzoek uitvoeren met als doel meer inzicht en het verbeteren van de netaansluitingen. Het net sluit nu niet aan op de grote vraag. Bovendien denken we dat er een prioritering moet komen en dat – wanneer er eisen liggen om emissievrij te werken - ook de energievoorziening op orde moet zijn.”

De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek deze zomer bekend zijn, wordt vervolgd …

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021