Ga naar de inhoud

Stikstofwet treedt per 1 juli in werking

Per 1 juli 2021 treedt de Stikstofwet in werking en daarmee ook de vrijstelling voor de aanlegfase van woningen, utiliteit en infraprojecten. Deze vrijstelling is gekoppeld aan een verplichting om emissiebeperkende maatregelen te treffen.

Deze verplichting gaat gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking zal treden. De doelstelling is 60% Stikstofemissiereductie in 2030. Vanaf 1 juli dit jaar geldt deze wettelijke verplichting dus nog niet.

De Groene Koerspartners bestuderen samen met diverse andere brancheverenigingen, leden en vergunningverleners de algemene maatregel van bestuur (AMvB), waarin de regels uit de wet zijn uitgewerkt. Door deze uitwerking te bestuderen brengen we de praktische gevolgen voor de sector in kaart. Binnenkort wordt dan ook een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen gepubliceerd. Zodra deze lijst bekend is publiceren we deze op onze website.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021