Ga naar de inhoud

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) beschikbaar in mei 2023

Op 9 mei wordt de subsidie voor schoon en emissieloos bouwen (SSEB) opnieuw opengesteld. In aanloop daar naartoe wordt er op 6 april een webinar georganiseerd voor aanschaf en retrofit van duurzaam materieel.

De SSEB moet bijdragen aan de opgave waartoe Nederland zich gesteld ziet om in 2030 60% minder stikstof uit te stoten, 0,4 Megaton Co2-reductie en 75% minder nadelige gezondheidseffecten. Deze ambitieuze doelstelling vraagt onder meer om een grootschalige en ingrijpende verduurzamingsslag van het bestaande materieelpark in de bouw- en infrasector.

Subsidieregeling in mei open

Om deze doelstelling te realiseren wordt op 9 mei 2023 opnieuw de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) opengesteld. Het beschikbare budget is € 36.000.000. De SSEB moet ondernemingen in de bouwsector ondersteunen om het beschikbaar potentieel voor stikstofreductie via inzet van schoner en emissieloos bouwmateriaal te realiseren.

Webinar

Om bouw- en infrabedrijven goed voor te bereiden op deze regeling organiseert De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een webinar op 6 april tussen 14:00 en 15:00. Aanmelden voor deze sessie kan hier.

Programma

Na het volgen van deze webinar ben je op de hoogte van:

  • De voorwaarden van de SSEB regeling
  • Aandachtspunten voorafgaand aan aanvraag
  • Wijzingen in 2023
  • Wijzigingen verleende aanvraag in 2022
  • De SSEB en MIA in 2023

Snel bij zijn

De bouw- en infrasector staan in de startblokken om te investeren in duurzaam materieel. Juist nu er zoveel belangstelling is en de meerkosten relatief hoog zijn.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021