Ga naar de inhoud

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel komt eraan

Duidelijkheid voor wie plannen heeft om emissieloze bouwmachines te kopen of te ontwikkelen, of bestaand materieel om te bouwen. De overheid heeft namelijk €270 miljoen uitgetrokken voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Aanvragen kan dit jaar vanaf 9 mei tot en met 30 december, maar wacht niet te lang want wie het eerst komt, het eerst maalt.

Met de subsidieregeling wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. SSEB is dan ook bedoeld voor bouwbedrijven die zelf materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. De subsidie dekt niet de volledige kosten maar wordt bij bijvoorbeeld de aanschaf van nieuw emissieloos materieel gebaseerd op de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Zo neemt de subsidie als het ware de onrendabele top weg waardoor het gemakkelijker wordt om de stap naar elektrificatie te zetten.

Elk jaar wat meer

Het bedrag van €270 miljoen dat in totaal voor de regeling is uitgetrokken, wordt de komende vierenhalf jaar gefaseerd beschikbaar gesteld. Voor 2022 is het totale budget €20 miljoen, in  de jaren erna wordt het steeds meer. Mocht de animo voor de subsidie in de beginfase direct enorm zijn, dan kan de verdeling daarop worden aangepast. 

Aanschaffen, ombouwen, innoveren

De regeling kent verschillende sporen. Een bedrijf mag meerdere aanvragen doen, zowel binnen elk spoor als verdeeld over meerdere sporen. Wel is er een maximaal subsidiebedrag van €1 miljoen per aanvrager per jaar voor SSEB Aanschaf en SSEB Retrofit samen.

In 2022 is er €5 miljoen beschikbaar om bedrijven te ondersteunen bij de aanschaf van emissieloos bouwmaterieel. Een uitgebreide lijst van welke bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen in aanmerking komen, vind je hier.

Per nieuwe emissieloze bouwmachine is de subsidie maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor.

Voorwaarden

Uiteraard moeten subsidieaanvragen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarom is niet alleen snelheid belangrijk, maar ook de inhoud en de volledigheid van de aanvraag. Op de site van de RVO staan alle voorwaarden en verplichtingen (zoals de koopovereenkomst met ontbindende voorwaarde en de instandhoudingsverplichting) duidelijk omschreven. 

Aanvragen?

Subsidie aanvragen kan dit jaar van 9 mei, 09:00 uur tot en met 30 december 2022, 12:00 uur. Toekennen van subsidie gaat op basis van 'first in, first served', dus hoe eerder vanaf 9 mei je de aanvraag indient, hoe groter de kans op toekenning van de subsidie.

Vraag bijtijds eHerkenning aan

De subsidie kun je via de website aanvragen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eHerkenning. Wie nog geen eHerkenningsmiddel heeft, kan dat het beste zo snel mogelijk aanvragen; de afhandeling kan namelijk even duren.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021