Ga naar de inhoud

UITNODIGING | Kennistafels Emissieloos Bouwen Breda

Omdat een goed netwerk van levensbelang is, nodigen de gemeente Breda en de Groene Koers u van harte uit voor de kennistafels Schoon en Emissieloos/-arm Bouwen. In de toekomstbestendige bouwsector worden infraprojecten namelijk schoon en emissieloos/-arm uitgevoerd. Daar is al mee begonnen, en we leggen de lat elk jaar hoger tot er in 2030 alleen nog emissieloos/-arm bouwmaterieel draait. In deze transitie  hebben GWW- en groen-aannemers, opdrachtgevers,  leveranciers en netbeheerders elkaar nodig.

De gemeente Breda wil samen met zijn opdrachtnemers kennis ophalen om als goed opdrachtgever invulling te geven aan het programma Schoon en Emissieloos bouwen. Deze kennistafels bieden u dé kans om met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over hoe we de inzet van schoon en emissieloos/-arm materieel kunnen versnellen en infraprojecten kunnen verduurzamen, en welke mogelijkheden u daarvoor ziet. Maar we nodigen u ook uit om te ontdekken hoe u kunt aanhaken bij huidige en toekomstige initiatieven van partijen in uw regio, medestanders te leren kennen en nieuwe samenwerkingsvormen te vinden.

Dinsdag 22 november van 16.00 tot 18:00 uur

Programma
Tijdens de bijeenkomst informeren we u uiteraard ook over de Routekaart en het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), en over de projecten die de gemeente Breda op korte en middellange termijn Co2 neutraal en emissiearm/loos gaat uitvragen. Daarbij kunt u uw vragen stellen en gaan we graag met u in gesprek over hoe we samen de verduurzaming van infraprojecten kunnen realiseren

Op voorhand vragen we u om met ons de inhoud van het gesprek te bepalen. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een vragenlijst. De presentaties en resultaten van deze bijeenkomst worden na afloop met u gedeeld. 

Tijdlijn
15:30 - 16:00 uur Inloop
16:00 - 16:10 uur Welkom dagvoorzitter 
16:10 - 16:20 uur Interview Peter Bakker (Wethouder gemeente Breda)
16:20 - 16:30 uur Voorstelronde deelnemers (o.a. NRG Accounting)
16:30 - 16:40 uur Aannemer aan het woord 
16:40 - 16:55 uur Presentatie programma Schoon en Emissieloos bouwen
16:55 - 17:35 uur Kansentafels: 3 vragen worden vooraf met deelnemers gedeeld
17:35 - 17:55 uur Terugkoppeling gespreksleiders
17:55 - 18:00 uur Afronding

Doel
Natuurlijk willen we dat de aanwezigen hun kennis delen, maar minstens zo belangrijk is dat er begrip ontstaat tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. De ervaringen die tijdens de bijeenkomsten worden uitgewisseld, zal De Groene Koers bundelen in twee handreikingen. Eén voor ondernemers en één voor de gemeente Breda.

Achtergrondinformatie
Door het Rijk wordt met het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en het programma Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten een integrale aanpak uitgewerkt voor het behalen van de doelstellingen en ambities uit de Aanpak Stikstof, het Schone Lucht Akkoord, het Klimaatakkoord en de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten

Dit gebeurt samen met de mede-overheden en de markt, want we hebben elkaar nodig om deze doelstellingen te behalen. Iedereen levert een belangrijke bijdrage om te kunnen blijven bouwen. Om dit te kunnen realiseren, biedt het programma SEB in zijn routekaart een stappenplan tot 2030. Die routekaart is opgesteld vanuit de hele bouwsector.

De Groene Koers is het sectorplatform van Bouw & Infra dat laat zien wat we (kunnen) doen aan de reductie van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Dit doen wij vanuit een brede maatschappelijke context. Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt.

Praktische Informatie en adressen
De Kennistafel staat gepland op de volgende locatie:
● Stadsdeelkantoor Breda, Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ

Wilt u deelnemen?
U kunt zich hier aanmelden voor de kennistafels. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail.

We zien u graag tijdens de kennistafel van Breda!

Hartelijke groet,
Team gemeente Breda en de Groene Koers

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021