Ga naar de inhoud

UITNODIGING | Kennistafels Emissieloos Bouwen

Omdat een goed netwerk van levensbelang is, nodigen De Groene Koers en Rijkswaterstaat u van harte uit voor de Kennistafels Schoon en Emissieloos Bouwen. In de toekomstbestendige bouwsector worden infraprojecten namelijk schoon en emissieloos uitgevoerd. Daar is al mee begonnen, en we leggen de lat elk jaar hoger tot er in 2030 alleen nog emissieloos bouwmaterieel draait. In deze transitie  hebben GWW- en groen-aannemers, opdrachtgevers, leveranciers van elektrisch materieel en netbeheerders elkaar nodig.

De Kennistafels bieden u dé kans om met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over hoe we de inzet van schoon en emissieloos materieel kunnen versnellen en infraprojecten kunnen verduurzamen, en welke mogelijkheden u daarvoor ziet. Maar we nodigen u ook uit om te ontdekken hoe u kunt aanhaken bij huidige en toekomstige initiatieven van partijen in uw regio, medestanders te leren kennen en nieuwe samenwerkingsvormen te vinden.

Maandag van 16.00 tot 17.30 uur

● 26-9 Rijkswaterstaat kantoor Oost-Nederland/hoofdkantoor Arnhem, Eusebiusbuitensingel 66 Arnhem
● 3-10 Bouwend Nederland hoofdkantoor, Zilverstraat 69, Zoetermeer
● 10-10 Rijkswaterstaat kantoor WVL Lelystad, Zuiderwagenplein 2, Lelystad

Programma
Tijdens de bijeenkomst informeren we u uiteraard ook over de Routekaart en het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), en over de projecten die Rijkswaterstaat op korte en middellange termijn klimaatneutraal en circulair gaat uitvragen. Daarbij kunt u uw vragen stellen en gaan we graag met u in gesprek over hoe we samen de verduurzaming van infraprojecten kunnen realiseren

Op voorhand vragen we u om met ons de inhoud van het gesprek te bepalen. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een vragenlijst.

Tijdlijn
16.00 - 16.20 uur Ambities RWS en uitleg SEB door Dik de Weger
16.20 - 16.30 uur Wat kan De Groene Koers voor jou betekenen?
16.30 - 17.10 uur Rondetafelgesprek waarin onder andere de vragen van aannemers .b.t. emissieloos werken aan de orde komen. Input op basis van vragenformulier.
17.10 - 17.20 uur Een aannemer aan het woord over een Groene Koers-project.
17.20 - 17.30 uur Resultaat, vervolg en afsluiting.

Doel
Natuurlijk willen we dat de aanwezigen hun kennis delen, maar minstens zo belangrijk is dat er begrip ontstaat tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. De ervaringen die tijdens de bijeenkomsten worden uitgewisseld, zal De Groene Koers bundelen in twee handreikingen. Eén voor ondernemers en één voor RWS.

Achtergrondinformatie
Door het Rijk wordt met het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en het programma Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten een integrale aanpak uitgewerkt voor het behalen van de doelstellingen en ambities uit de Aanpak Stikstof, het Schone Lucht Akkoord, het Klimaatakkoord en de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten.

Dit gebeurt samen met de mede-overheden en de markt, want we hebben elkaar nodig om deze doelstellingen te behalen. Iedereen levert een belangrijke bijdrage om te kunnen blijven bouwen. Om dit te kunnen realiseren, biedt het programma SEB in zijn routekaart een stappenplan tot 2030. Die routekaart is opgesteld vanuit de hele bouwsector.

De Groene Koers is het sectorplatform van Bouw, Infra & Groen dat laat zien wat we (kunnen) doen aan de reductie van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Dit doen wij vanuit een brede maatschappelijke context. Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt.

Praktische Informatie en adressen

De eerste kennistafels staan gepland op de volgende locaties:

● Regio Oost/Zuid - Rijkswaterstaat Arnhem, Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem
● Regio West - Bouwend Nederland Zoetermeer, Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
● Regio Noord - Rijkswaterstaat Lelystad, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad

Wilt u deelnemen?
U kunt zich hieraanmelden voor de kennistafels. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021