Ga naar de inhoud

Verboon Maasland zet duurzaamheidsstappen

In het kader van de groeiende uitvraag van hun opdrachtgevers, om projecten zo emissie-arm mogelijk te realiseren, heeft Verboon Maasland in de zomer van 2020 besloten één van haar cutterzuigers tijdens een grote revisiebeurt, tegelijk geheel om te bouwen tot een 100% elektrisch aangedreven cutterzuiger. Deze is begin maart 2021 gedoopt en is nu actief op het project Roggebot N307 in opdracht van Van den Herik.

De machine draait prima, echter op dit project is er samen met Van den Herik veel tijd gaan zitten om goedkeuring te krijgen voor een elektriciteitsaansluiting (walstroom). Helaas wordt er daarom nu gewerkt met een ponton achter de zuiger met een stage 5 generator.

Waar loop je tegenaan? "Opdrachtgevers stellen wel de vraag om met emissie-arm/emissievrij materieel te komen, echter zijn wij als ondernemer wel afhankelijk van onze opdrachtgevers dat een elektriciteitsaansluiting tijdig wordt verzorgd. Wij hebben specialisten als partner die dat prima technisch kunnen verzorgen, echter de aanvraag, kosten en voorbereiding dient samen met de opdrachtgever te worden georganiseerd. Dus samen optrekken bij de voorbereiding van de projecten waar deze ambities worden nagestreefd is dus belangrijk."

Elektrisch aangedreven draadkraan In datzelfde kader heeft Verboon Maasland een 100% elektrisch aangedreven draadkraan besteld, die in mei 2022 zal worden geleverd. De draadkranen zijn onderdeel van de afdeling Speciale Projecten bij Verboon Maasland, waarbinnen met name de specialistische ontgravingen van natte bouwkuipen worden uitgevoerd.

Deze nieuwe draadkraan zal worden ingezet op projecten met een grote duurzaamheidsvraag (MKI-eis of NOx-opgave). Er zijn meerdere grote Infra-projecten waarbij de NOx- en CO2-reductie van groot belang is. Verboon Maasland is met een aantal van deze projecten in een voorbereidend overleg. Het grotendeels elektrisch uitvoeren van de natte ontgravingen van bouwkuipen zal een grote bijdrage leveren aan het emissievraagstuk op dit soort projecten en kan wellicht nu al een bijdrage leveren aan de besluitvorming rond het doorgaan projecten waar nog een vraagstuk ligt bij de Raad van State. Belangrijk voor dit soort projecten is om vroegtijdig in overleg met opdrachtgever en/of hoofdaannemer om een tijdige voorbereiding van een elektriciteitsaansluiting te organiseren.

Duurzaamheidsambitie of laagste prijs? Voor natuurontwikkelingsprojecten komt Verboon Maasland ook regelmatig de vraag tegen zand, leem of veen te ontgraven (werk met de cutterzuiger) en hydraulisch te transporteren naar een andere locatie onder andere ter behoud van een natuur, natuurontwikkeling of behoud van hoogveengebieden. "De opdrachtgevers worstelen nog met de wens om het zo veel mogelijk elektrisch uit te voeren (wat wij als Verboon Maasland dus nagenoeg kunnen) en een traditionele uitvoering met diesel aangedreven materieel (lagere kostprijs)." Dit soort projecten komt Verboon nog wel eens tegen waar de keus om emissiearm projecten uit te voeren nog wordt afgewogen tegen een lagere kostprijs van het traditioneel uitvoeren.

Conclusie Hoe kan de sector dit soort projecten de juiste aandacht geven vanuit onder andere De Groene Koers en in lijn met het Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) programma van de overheid? Opdrachtgevers zouden in deze gesteund moeten worden om keuzes te gaan maken in overleg met marktpartijen voor een duurzame realisatie van projecten.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021