Ga naar de inhoud

Versneld 50% af schrijven op willekeurige bedrijfsmiddelen

Dit jaar is er een nieuwe mogelijkheid om versneld 50% af te schrijven op willekeurige bedrijfsmiddelen. Niet alleen elektrisch materieel maar ook dieselaangedreven machines/werktuigen komen hiervoor in aanmerking. André de Swart van Cumela geeft extra uitleg.

Wat houdt de ‘Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen’ in?

‘In 2023 is een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kun je voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant pas je de gewone afschrijving toe. Het moet hierbij gaan om nieuwe bedrijfsmiddelen die in het kalenderjaar 2023 zijn gekocht of voortgebracht én voor 1 januari 2026 in gebruik worden genomen. Tweedehands machines zijn uitgesloten.’

Welke voordelen biedt de willekeurige afschrijving ondernemers?

‘De extra afschrijvingsmogelijkheid verlaagt het bedrijfsresultaat. Er hoeft dan in 2023 minder belasting betaald te worden. Dat betekent echter ook dat er komende jaren minder af te schrijven is. Het netto voordeel is daardoor beperkt tot zo’n 2%. Wat het wel doet? Deze extra afschrijving levert tijdelijk een liquiditeitsvoordeel op.’

Is de regeling vergelijkbaar met de (MIA) VAMIL-regeling?

‘Net als de VAMIL gaat het om een willekeurige afschrijving. Het verschil is dat er geen milieu-eisen gesteld zijn ten aanzien van de investering. Dus ook wanneer ondernemers een schone dieselmachine aanschaffen kunnen zij van deze fiscale regeling (Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen) gebruikmaken.’

Welke fiscale voordelen genieten machines die op de milieulijst staan?

‘Voor machines op de milieulijst (de basis voor toekenning van MIA en VAMIL) geldt dat er meer dan 50 % willekeurig afgeschreven mag worden. Voor deze machines is een extra aftrek van 27, 36 of 45% beschikbaar. Het netto voordeel kan hierdoor oplopen tot 22 % van de investering. Dat maakt de aanschaf van elektrisch materieel fiscaal erg aantrekkelijk.’

Staat er alleen ZE-materieel op de milieulijst?

‘Tot mijn verbazing staat er ook een dual-fuel trekker (en een aantal dual-fuel vrachtwagens) op de milieulijst. Deze trekker gebruikt diesel én waterstof en is dus geen ZE-machine. Toch heeft de overheid besloten deze machine in 2023 op de milieulijst te zetten. Een eenduidige visie ontbreekt dus. Als machines nog niet volledig uitstoot vrij zijn en toch subsidie verkrijgen, waarom komen machines met vergelijkbare reducties dan niet in aanmerking voor (milieu)subsidie?’

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021