Ga naar de inhoud

VHG koerst mee voor een uitstootvrije sector

De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) heeft zich aangesloten bij De Groene Koers. Zo gaat ook de groensector werken aan een uitstootvrije sector. Doel is dat mobiele werktuigen in 2030 minder schadelijke stoffen uitstoten en in 2050 emissievrij zijn.

VHG-directeur Egbert Roozen: "Emissiereductie van mobiele werktuigen moet ook in de groenbranche haalbaar zijn. Daar werken wij graag aan mee." Roozen geeft aan: "als dé vergroeners van de leefomgeving sluit het naadloos aan bij onze inspanningen voor gezonde, leefbare en klimaatbestendige binnen- en buitenruimten". De VHG heeft haar leden gevraagd deel te nemen aan een 0-meting om in beeld te brengen welk materieel de bedrijven gebruiken en wat de apparaten uitstoten. "Vervolgens gaan we in samenwerking met opdrachtgevers en leveranciers aan de slag met initiatieven."

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021