Ga naar de inhoud

Waar moet je rekening mee houden bij plaatsing van een batterijcontainer?

Wil je emissieloos bouwen, een netverzwaring, zon- en windenergie opslaan of een bouwplaats voorzien van stroom, dan kan een Energie Opslag Systeem in de vorm van een batterijcontainer de oplossing zijn. Waar moet je rekening mee houden? Die vraag stelden we aan Diederik Bakker, QHSE manager bij Big Ass Battery. Hij houdt zich bezig met kwaliteit, veiligheid, certificeringen, gezondheid en milieu. “Eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van ons product en hoe deze geplaatst dient te worden”, licht hij toe. 

De wetgeving als het gaat om batterijcontainers is nog niet uitgekristalliseerd, blijkt als Diederik het woord neemt. “We merken dat gemeenten zich toch afvragen hoe ze moeten omgaan met dit ‘gekke nieuwe ding’? Waar plaats je hem? Welke afstanden moeten aangehouden worden? Maar we merken ook dat er nog onvoldoende kennis is van de batterijtechnologie.” Om een voorbeeld te geven: er wordt regelmatig gezegd dat een batterijcontainer minimaal 10 meter uit de gevel geplaatst moet worden. “Dat is niet perse de waarheid, ondanks dat veel verzekeraars dat communiceren. De afstand die aangehouden moet worden hangt namelijk af van de testen die je als fabrikant uitvoert. Onze Big Ass Battery kan tegen de gevel geplaatst worden.” Al betekent dat niet dat Big Ass Battery het adviseert.

PGS 37-1

Voordat er een conclusie getrokken kan worden over de plaatsing van een batterijcontainer, is het belangrijk eerst met meer afstand te kijken naar dit vraagstuk. “Binnen de gemeente wordt toezicht gehouden door de veiligheidsregio en zij baseren zich op richtlijnen. Voor energieopslagsystemen is dit de PGS 37-1.” In de PGS 37-1 staat o.a. hoe ver een container uit de gevel moet staan, hoe waterdicht hij moet zijn en hoe de toegang voor de brandweer is geregeld. “Maar … het is een richtlijn, nóg geen wet waarop gehandhaafd kan worden. Wel moet je rekening houden met de regels die vanuit het Bouwbesluit zijn gesteld aan een gebouw. De PGS is wel een heel mooi hulpmiddel voor fabrikanten om de veiligheid te waarborgen én voor gemeenteambtenaren en de brandweer een richtlijn om een risico-inschatting te maken. We merken dat verzekeraars nog worstelen met deze richtlijn. En we zien dat deze vaak letterlijk wordt gekopieerd zonder naar de situatie van de klant of het product te kijken. Wij als Big Ass Battery ontwerpen, bouwen en plaatsen onze batterijen volgens deze richtlijn. We maken gebruik van de nieuwste generatie LFP batterijen die we uitvoerig hebben getest op propagatie, waardoor brandgevaar wordt geminimaliseerd.”

Veilige Lithium Ijzer Fosfaat (LFP)

“De PGS 37-1 is in het leven geroepen omdat lithium een gevaarlijke stof kan zijn.” Wanneer je brandtesten ziet van oude en nieuwe lithiumbatterijen, wordt direct duidelijk waarom Big Ass Battery koos voor Lithium Ijzer Fosfaat, ook wel LFP genoemd. De proeven met batterijen van het type Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxides (NMC) en Lithium IJzer Fosfaat (LFP) laten zien dat bij een brand in een NMC cel de temperatuur tot 1400 graden kan oplopen en ontploft. Bij een LFP cel, die o.a. in de Big Ass Battery zit, is in eerste instantie niets te zien. De temperatuur in de cel loopt op tot zo’n 230 graden, maar de omringende cellen worden niet aangetast en de kans op brandoverslag is zeer klein. 

Binnen plaatsen

Betekent dat ook dat een EOS binnen geplaatst kan worden? “Daar zijn nu discussies over gaande. In ieder geval mag onze EOS in een gebouw gezet worden. Dat vergt wel veel aanpassingen aan het gebouw waardoor het niet altijd de beste oplossing is. Een container die binnen staat moet minimaal 60 minuten brandwerend zijn en in sommige gevallen 120. Er is een blusinstallatie nodig, er moet een brandbeheersysteem koppeling gemaakt worden, er moet afzuiging voorzien zijn en een opvangbak voor bluswater.”

Tips voor het buitengebied

De vraag aan Diederik is daarnaast: waar moeten organisaties – die een batterijcontainer willen plaatsen - rekening mee houden? “Werk je off grid in een buitengebied, dan is afstand tot andere objecten minder van belang. Maar dat neemt niet weg dat je altijd goed de werkzaamheden en locatie in kaart moet brengen. Wellicht vanzelfsprekend, maar je mag een accucontainer niet in het water zetten. Hij moet recht staan, zet hem stevig neer en zorg dat je er goed omheen kunt lopen.” 

Tips voor werken in de stad

Voor stedelijk gebied geldt daarnaast: “Zorg dat je bij de fabrikant naar de juiste documenten vraagt zoals het CE certificaat.” En, hou er ook rekening mee dat lithium(opslag) valt in milieucategorie 3.2. “Binnen bepaalde zoneringen gelden eisen, deze zijn afhankelijk van de mogelijke geluids- en vuurproductie. De richtafstand tot een rustige woonwijk of buitengebied bedraagt 100 meter, tot een ‘gemengd gebied’ 50 meter. Al is het redelijk eenvoudig om binnen deze afstanden te opereren, het is altijd goed om de omgeving mee te nemen in de afwegingen.”

Algemene tips

Diederik geeft daarnaast nog een aantal algemene tips mee. “Transport van batterijen valt onder het ADR-vervoer voor gevaarlijke stoffen over de weg. Er is dus een chauffeur met een ADR-rijbewijs nodig.” En tot slot: “Meldt de accucontainer altijd aan bij het bevoegd gezag. Op dit moment is er alleen voor de airco-unit een meldingsplicht, niet voor de batterij zelf. Maar ook hiervoor geldt: gebruik je gezonde verstand. Er kan inspectie komen en dan zal de brandweer toch aanvullende vragen stellen. Wij adviseren om altijd eerst met de brandweer te praten en een plan van aanpak door te nemen in geval van een calamiteit. Ook om je eigen medewerkers veilig te houden.”

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021