Ga naar de inhoud

Wat is De Groene Koers?

De Groene Koers richt zich op de sector bouw, infra en groen voor het verder verminderen van uitstoot van emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. De lange termijn ambitie is komen tot materieel dat geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt.

In samenwerking met en via kennisdeling tussen overheid, marktpartijen, kennisinstellingen en andere initiatiefnemers gaan we via koersprojecten aan de slag om daadwerkelijk tot emissiereducerende maatregelen te komen die realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn en bovenal door de diverse doelgroepen in de sector kunnen worden toegepast.

Doe je mee?

Graag! Stuur een mail.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021