Ga naar de inhoud

Wat is er veranderd in de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)?

Op 9 mei vanaf 9 uur kan er weer SSEB aangevraagd worden. Op een aantal punten wijken de vereisten af van vorig jaar. Soms geldt er een verruiming, andere keren een beperking. Desalniettemin verwacht RVO dat ook dit jaar veel animo is voor de SEB-subsidie. De belangrijkste wijzigingen vatten we hieronder voor u samen.

 • Het totale beschikbare budget is €36 miljoen, vorig jaar was het initieel €5 miljoen.
 • Voor de aanschaf van een zero emissie bouwmachine komt u bijna altijd in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Het vaste percentage van de MIA (11,25%) wordt afgetrokken van de investeringskosten, dus ook van het SSEB-subsidiebedrag. Dit geldt ook u wanneer u de MIA niet aanvraagt of hier niet voor in aanmerking komt! (uitgezonderd hermotorisering) 
 • Bedrijven met SBI-code 4312 (grondverzet) komen ook in aanmerking voor SSEB.
 • Het subsidiebedrag is gebaseerd op de meerkosten. Hiervoor worden twee rekenmethodes gehanteerd voor machines tot én boven 100kWh. (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb/aanschaf)
 • De hoogte van de subsidie bedraagt voor grootbedrijven 40% van de meerkosten, voor het MKB 50% van de meerkosten. De meerkosten worden berekend op basis van een offerte van een referentiemachine. Deze offerte mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Subsidie op extra accupakket is mogelijk. Voorbeeld: U wilt een machine met vier accupakketten aanschaffen. Voor de (4) standaard accupakketten vraagt u SSEB aan met de machine. Daarnaast kunt u voor één extra accupakket subsidie aanvragen.

Wijzigingen per werktuigcategorie

 • Hulpfunctie komt alleen voor SSEB in aanmerking bij een EURO6 vrachtwagen of hoger.
 • Hoogwerkers en meeneemheftrucks staan niet meer op de SSEB-subsidielijst.
 • Tractoren en veegmachines moeten minimale vermogens hebben van 19 kWh en 54 kWh
 • Nieuw op de SSEB lijst zijn emissieloze bouwwerktuigen vanaf 300kW met noodaggregaat. (Technische eisen staan op de website)
 • Baggervaartuigen voor binnenwateren zijn nieuw op de lijst.
 • Voor een extra verwisselbare accu is subsidie beschikbaar.
 • Hermotorisering is nieuw. Er moet sprake zijn van een bouwwerktuig en minimaal een Stage 5 motor.

Wetenswaardigheden over de aanvraagprocedure voor nieuw materieel

 • Lever een volledige aanvraag met een overeenkomst met ontbindende voorwaarden in.
 • Loting vind plaats op de dag dat het hele budget wordt vergeven. Voorbeeld: levert u op 9 mei de aanvraag in en bereikt de subsidiepot op 16 mei de bodem. In dat geval bepaalt loting door de notaris welke inschrijvers die indienden op de 16e in aanmerking komen. De mensen/bedrijven die eerder hun aanvraag indienden hoeven dan niet mee te loten.
 • In eerste instantie ontvangt u 90% van de toegekende subsidie (of een afwijzing).
 • Na inlevering van het vaststellingsverzoek wordt de resterende 10% uitbetaald. Hiervoor geldt bij nieuwe machines een termijn van 12 maanden (uitstel 12 maanden), bij retrofit 8 maanden (uitstel 4 maanden)
 • Aanvullend geldt dat de machine 48 maanden in eigendom moet blijven en deze grotendeels voor Nederlandse bouwwerkzaamheden wordt ingezet.
 • Bij ombouw SCR katalysator moet jaarlijks verantwoording afgelegd worden over de uren en het energieverbruik.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

 • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
 • BMWT – Hans Zwaanenburg
 • Cumela – Nico Willemsen
 • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
 • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021