Ga naar de inhoud

Wat kost de inzet van elektrisch materieel?

Hoeveel kost de inzet van middelzwaar elektrisch materieel per uur? Het is een vraag die veel ondernemers bezighoudt, maar waar geen eenvoudig antwoord op te formuleren is. “Er zijn veel variabelen. Niemand weet hoe de accu’s over 7 jaar presteren, waardoor de onderhoudskosten en de restwaarde zich lastig laten inschatten”, zegt Frank Hoogendoorn van HKA-Nieuwkoop. Evenmin is duidelijk hoe snel de elektrificatie (in Europa) verloopt, waardoor ook de restwaarde van een dieselmachine onzeker is.

Frank was bereid om met De Groene Koers vergelijkende rekensommen te maken voor twee machines, van 12 en 17 ton. “Daarbij zijn we zowel voor de elektrische machines als de dieselvariant uitgegaan van een economische levensduur van 7 jaar en een restwaarde van 20%.” Wat opvalt is dat het percentage meerkosten voor de zware machine aanzienlijk hoger is. Kan je de machines volledig inzetten dan kost de 17-tons machines – alleen op basis van de aanschaf  - meer dan het dubbele. De 12-tonner kost 60% meer. Dat komt mede doordat de financieringskosten doorwegen bij een hogere aanschafprijs.

“Wil je echter goed rekenen, dan moet je uitgaan van de werkelijke inzet”, legt Frank uit. “Door de beperkte vraag draait elektrisch materieel nog geen 1600 uur per jaar. In een extra berekening hebben we daar rekening mee gehouden.” De uitkomst van die extra berekening - op basis van het werkelijke aantal ingezette uren - toont dat een 12-tons machine bijna het dubbele kost t.o.v. een dieselvariant, terwijl de 17-tons wielkraan 2,5 keer duurder is.

Toch zijn het niet (alleen) de afschrijvingen die hem zorgen baren ... Het zijn voornamelijk de energieprijzen. “De kosten voor de inzet van groot en klein materieel lopen erg uiteen. Dat komt doordat er voor zwaar materieel een grote bouwaansluiting of accucontainer nodig is. Bij een minigraver speelt dat niet, die kan je gewoon laden aan een laadpaal. Voor het zware materieel moeten extra voorzieningen getroffen worden.” En daar knelt het. “Prijzen van €4 kWh voor stroom van een accucontainer zijn geen uitzondering.” Een prijs die bevestigd wordt na een rondje bellen en overleg met André de Swart van Cumela. De ‘algemene’ aanname dat elektra goedkoper is dan diesel, wordt door het treffen van die extra voorzieningen ondermijnd. Weliswaar kunnen de elektriciteitskosten van de accucontainer beperkt worden door zelf stroom op te wekken én door de inzet van meer elektrisch materieel komen deze kosten straks voor rekening van meerdere machines, maar … het is prijzig. “Daar willen we opdrachtgevers van bewust maken. Niet alleen de catalogusprijs van de machine bepaalt de meerprijs, ook de kosten om het materieel op de bouwlocatie van energie te voorzien tikken flink door.” Deze nota moet opgepikt worden. Ook om ondernemers zekerheid te bieden.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021