Ga naar de inhoud

Wat kunt u komende jaren verwachten van de laadcapaciteit?

Wat kunt u komende jaren verwachten van de laadcapaciteit? Uit onderzoek van ingenieursbureau Movares blijkt dat aannemers in de toekomst veel aanvragen zullen doen voor de aanleg van grotere middenspanningsaansluitingen. Maar hoe zorg je dat jouw bedrijf op tijd die benodigde energie krijgt? Het tijdig aanvragen van laadcapaciteit is een eerste stap, omdat het mogelijkheden biedt om naar alternatieven te zoeken. Maar ook meer inzicht in zowel de benodigde laadcapaciteit als de beschikbare netcapaciteit is volgens Rutger de Croon van ElaadNL essentieel.

ElaadNL is het kennis en innovatiecentrum van de netbeheerders op het gebied van laadinfrastructuur en elektrisch vervoer. “Onze opdracht is: kijken welke invloed elektrisch vervoer heeft op onze netwerken en zoeken naar oplossingsrichtingen om de transitie vorm kunnen geven”, legt De Croon uit. “De schatting was dat de bouwsector 1 TWh nodig heeft in 2035, maar door de extra aandacht voor NOx is het lastig om naar de toekomst te kijken, de vraag vanuit de bouw zou ook zo maar kunnen verdubbelen.”

Als tip geeft De Croon: “Ga als opdrachtgever of aannemer tijdig het gesprek met de netbeheerder voeren. Start hier mee al voor de opdracht binnen is. Dan kan de netbeheerder ook meedenken over de beste organisatie. Zorg er daarnaast als aannemer voor dat je goed inzicht hebt in de vermogenswaarde en de netcapaciteit op de locatie en weet welk materieel je gaat inzetten. ENI heeft daar een praktische tool voor ontwikkeld die begin 2023 voor iedereen beschikbaar is.” 

Intussen wordt ook de vraag naar permanente laadhubs binnen gemeentegrenzen steeds groter. Hoe staat ElaadNL daar tegenover? De Croon: “Dat is een goede ontwikkeling, zeker wanneer meerdere bouwbedrijven gebruik kunnen maken van de laadvoorzieningen. We zien vaak bouwhubs aan de rand van de stad en dat kan mogelijkheden bieden om het bouwmaterieel en mobiele batterijcontainers op te laden. Echter, niet voor alle werkzaamheden zal het soelaas bieden. Zo is het  oneconomisch om zwaar materieel een paar kilometer door een stad te rijden om de batterij op te laden.” Belangrijk is daarom dat er ook gekeken wordt naar andere locaties waar capaciteit beschikbaar is. “Binnen het ZEB wordt een kaart ontwikkeld (www.stroomkaart.nl) met alle beschikbare aansluitingen - denk daarbij ook aan gemalen, kermis- en marktaansluitingen – zodat aannemers vroegtijdig aan gemeenten kunnen vragen of deze voor hun project bruikbaar zijn.”

De Groene Koers is een initiatief van Koninklijke Bouwend Nederland, BMWT, Koninklijke VHG, Cumela, Vereniging MKB INFRA

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021