Ga naar de inhoud

Wie neemt het voortouw in schoon en emissieloos bouwen?

De Groene Koers werkt samen met het programma Schoon- en Emissieloos Bouwen (SEB) om de bouw- en infrasector mee te nemen in de transitie naar het verduurzamen van materieel. Daarvoor zijn er, op initiatief van De Groene Koers en Rijkswaterstaat, de afgelopen maanden door het land diverse kennistafels georganiseerd. Wat is daaruit geleerd?

De stikstofproblematiek heeft grote effecten gehad op de bouw- en infrasector. Door de stikstofproblematiek kwamen in 2019 duizenden bouwplannen en vergunningaanvragen stil te liggen vanwege te hoge stikstofdeposities die kunnen neerslaan op nabijgelegen natuurgebieden. Het is van maatschappelijk belang dat de sector door kan. Het is daarvoor noodzakelijk om de sector gereed te maken voor de toekomst door in te zetten op schoon en emissieloos bouwen. We hebben met elkaar één gemeenschappelijk doel: een schoon, leefbaar en krachtig Nederland.

In de kennissessies komen opdrachtgevers en opdrachtnemers bijeen om uitleg te krijgen vanuit Rijkswaterstaat over het programma Schoon en Emissieloos bouwen. De deelnemers waren met name op zoek naar antwoorden over de stand van de techniek, tendermanagement en de laadinfrastructuur.

Perspectief

Niet iedereen heeft zijn terrein al vol met elektrisch materieel staan. Daarover zijn veel vragen. Hoe kijkt Rijkswaterstaat bijvoorbeeld aan tegen het gebruik van biobrandstoffen in combinatie met een stage V-machine? Onder andere daarover gingen de aanwezigen in gesprek met Dik de Weger. Hij toonde het transitiepad van RWS. Daaruit bleek dat er diverse snelheden aangehouden worden, voor lichter en zwaarder materieel. Dit geeft perspectief in de uitvragen naar duurzaam materieel. Lokale mkb-ondernemers die zijn gestart met het verduurzamen van materieel kregen het podium om uitleg te geven over het werken met geëlektrificeerd materieel en laadbatterijen.

Continuïteit

Tijdens een subsessie bleek dat een deel van het succes van een van de projecten van Cornelisse (emissieloze realisatie van het fietspad aan de Hugo de Grootstraat met Heijmans) mede mogelijk werd door de Gemeente Arnhem. Ook de opdrachtgever was bereid om de nek uit te steken. "Voor de emissieloze realisatie hadden we geen plan B, het was alles of niets", zei Sil Polman, van de Gemeente Arnhem. "Dan moet je bereid zijn tot 'omdenken' en de laadinfra faciliteren." Volgens de Gemeente Arnhem biedt die insteek veel kansen. "We willen op drie plekken in de stad laadhubs realiseren. Door dat te faciliteren ontstaat een gelijk speelveld kunnen we continuïteit waarborgen en krijg je gelijkheid in contracten." Dat zou ook zijn tip zijn aan andere gemeenten. "Willen we als opdrachtgevers de transitie versnellen, maak dan in iedere gemeente minstens één groot aansluitpunt."

Laadinfrastructuur

Wachten we als opdrachtgevers, leveranciers en aannemers op elkaar óf is iemand bereid het voortouw te nemen? Waar de ene opdrachtgever met de aannemer in gesprek gaat en vraagt: hoe kunnen we samen de emissie op de bouwlocatie beperken? Daar laten anderen het toch afweten. Dat is althans de ervaring van Arie Jan Anker (Anker Grondverzet). Hij zette een volledig elektrische 25-tons graafmachine in bij De Groene Boog en is in rap tempo het lichte rijdend materieel aan het elektrificeren. "Het is bedrijfszekerder, dit materieel doet het altijd", is zijn ervaring. Het laden? "Doen we met veel met de zonnepanelen op ons bedrijf en anders zoeken we een 'stopcontact'."

Succes wordt voortgezet

Door de grote belangstelling voor de kennistafels worden deze de komende maanden verlengd in de regio's Brabant en Groningen. Stuur een e-mail naar Jorrit van Ommen voor meer informatie daarover.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021